Z dniem 1 stycznia 2019 dr Jerzy Pątek – Prezes Zarządu Arysta LifeScience Polska Sp. z o.o. w związku z przejściem na emeryturę przekaże kierownictwo firmy w ręce dra Adama Słowińskiego, dotychczasowego Dyrektora Marketingu i Rozwoju.

Jerzy Pątek ponad 30 lat temu rozpoczął pracę w Nichimen Corporation w sekcji Agro, odpowiedzialnej za wprowadzanie w Polsce produktów japońskich firm agrochemicznych. Marki takie jak Targa Super czy Bancol znane są praktycznie każdemu rolnikowi w Polsce do dziś. Dynamiczny rozwój rynku i firmy doprowadził w 1996 roku do utworzenia niezależnej spółki w Polsce pod nazwą NM Agro Poland, której Prezesem Zarządu został Jerzy Pątek. Spółka na początku działalności zatrudniała 4 osoby. W roku 2003 nastąpiło globalne połączenie działów agro dwóch japońskich firm Nichimen Corporation i Tomen Corporation. W wyniku połączenia powstała nowa niezależna firma przybierając najpierw nazwę Arysta Agro, a następnie Arysta LifeScience, której nieprzerwanie szefem w Polsce był Jerzy Pątek.

Bardzo ważnym wydarzeniem było w 2015 roku połączenie 3 firm Agriphar, Chemtura i Arysta w jedną globalną organizację, która przyjęła nazwę Arysta LifeScience. Prezes Zarządu Jerzy Pątek był odpowiedzialny za integrację i rozwój nowej organizacji w Polsce i krajach Bałtyckich (Litwa, Łotwa i Estonia).

W ciągu tych lat spółka pod kierownictwem Jerzego Pątka bardzo dynamicznie rozwijała się i obecne zatrudnia 44 osoby, zaś portfolio ma ponad 80 produktów
w 9 kategoriach. Dr Jerzy Pątek jest jedną z najlepiej rozpoznawalnych osób w branży agrochemicznej i najdłużej zarządzającym prezesem wśród firm w Polsce.

Adam Słowiński ukończył Wydział Ogrodniczy SGGW gdzie w 2000 roku uzyskał stopień doktora nauk rolniczych. Od początku 2002 roku związany z NM Agro Poland,
a następnie z Arysta LifeScience. W ciągu kariery zawodowej zajmował stanowiska najpierw w Dziale Badań i Rozwoju, a następnie w Dziale Marketingu. Od 2008 roku kieruje zespołami odpowiedzialnymi za Marketing, Rejestrację oraz Badania i Rozwój.
W latach 2010-2015 Adam Słowiński obejmował stanowisko Biostimulant Product Manager EMEA, gdzie był odpowiedzialny za zaprojektowanie i wdrożenie strategii rozwoju biostymulatorów w całym regionie EMEA.

W 2015 roku podczas łączenia firm Agriphar, Chemtura i Arysta LifeScience członek Komitetu Integracyjnego odpowiedzialny za strategię marketingu, strategię produktową
i rejestracyjną połączonych firm. Od 2016 roku odpowiedzialny również za kraje bałtyckie.

Dodatkowo kieruje pracami szerokiego interdyscyplinarnego zespołu Apple Crop Lead odpowiedzialnego za rozwój biznesu i strategię długoterminową Arysta LifeScience
w uprawach sadowniczych w regionie EMEA, w segmencie których firma zajmuje czołowe miejsce. W czasie kariery zawodowej zarządzał wieloma projektami krajowymi i zagranicznymi,  zdobywając międzynarodowe doświadczenie biznesowe.

Fot. Jerzy Pątek

Fot. 1.  Jerzy Pątek

Fot. 2. Adam Słowiński

Fot. 2. Adam Słowiński