Prowadzi rodzinne gospodarstwo w Marysinie w gminie Fajsławice, położonej w centralnej części województwa lubelskiego. Całkowita powierzchnia upraw wynosi 18ha. Gospodarstwo specjalizuje się w uprawie roślin sadowniczych: jabłoń (4ha), leszczyna (5ha), porzeczka czarna (4ha), wiśnia (0,5ha), pozostały areał zajmuje pszenica. W perspektywach na najbliższe lata Pani Palus ma rozwój gospodarstwa przez powiększenie areału upraw. Rozważa również wstąpienie do grupy producenckiej.

palusW sumie uprawianych jest 6 odmian jabłoni: ‘Golden Delicious’, ‘Idared’, ‘Mutsu’, ‘Jonagold’, ‘Jonagored Supra’ i ‘Lobo’, największy areał zajmują ‘Golden Delicious’ oraz ‘Idared’. Wiek drzew jest zróżnicowany, najmłodsze są tegoroczne drzewa, najstarsze mają do 25 lat.

W roku ubiegłym Pani Palus dowiedziała się o Carpovirusine Super SC z reklam internetowych, zdecydowała się ze względu na atrakcyjną promocję na stronie internetowej arysta.pl wypróbować preparat Carpovirusine. Kupując preparat kierowała się chęcią sprawdzenia działania nowej metody ochrony jabłoni przed owocówką jabłkóweczką.

W związku z tym, że owocówka jabłkóweczka jest ważnym szkodnikiem jabłoni oba jego pokolenia są co roku w sadzie zwalczane. W ubiegłym sezonie Carpovirusine użyto na drugie pokolenie owocówki. Biopreparat zastosowano łącznie na powierzchni 1,7ha sadu, na 6-letnie drzewa odmiany ‘Golden Delicious’, ‘Mutsu’ i ‘Jonagold’. Był to pierwszy raz, kiedy wykonywano zabieg środkiem biologicznym. Wcześniej nigdy nie korzystano z preparatów biologicznych do ochrony upraw w tym gospodarstwie. Zabieg wykonywano w ciepły, lecz deszczowy dzień. Szkodnik występował w niedużym nasileniu, lecz nie można powiedzieć, że poziom jego liczebność był niski.

Oprócz Carpovirusine stosowano również konwencjonalne insektycydy Mospilan 20 SP – na pierwsze pokolenie owocówki oraz Actara 25 WG – w związku z występowaniem mszyc. Skuteczność pierwszego zabiegu z użyciem Carpovirusine Pani Palus ocenia jako dobrą, lecz stwierdza, że to za wcześnie, żeby po jednym użyciu polecić jakikolwiek preparat, mimo zadowalających rezultatów po zastosowaniu.

Chociaż, nie stosuje do rejestracji dynamiki lotu owocówki pułapek feromonowych w swoim sadzie, sugeruje się obserwacjami w gospodarstwach sąsiednich posiadających pułapki. Regularne lustracje zawiązków i owoców prowadzi sama.

Ponieważ posiadała zapas biopreparatu, w sezonie 2009 na pierwsze pokolenie zwójki wykonano zabieg z jego użyciem na te same odmiany i powierzchnię. Zabieg został przeprowadzony w ciepły dzień, w godzinach rannych. W związku z opadami deszczu zaistniała konieczność powtórnego opryskania drzew. Po tegorocznym zabiegu z efektywności preparatu Pani Palus jest zadowolona, przy czym dodaje, że pożądane byłoby większe spektrum działania preparatu, które nie ogranicza się do jednego gatunku szkodnika.

W tym roku stosowano na jabłonie również preparaty Mospilan 20 SP, Actara 25 WG, na chwilę obecną trudno jest powiedzieć z użyciem jakich preparatów zostaną wykonane zabiegi na drugie pokolenie owocówki.

Wywiad przeprowadziła Pani Marta Rytel