Vitavax 200 FS

Środek grzybobójczy w formie płynnego koncentratu zawiesinowego, o działaniu systemicznym i kontaktowym, przeznaczony do zaprawiania ziarna zbóż, kukurydzy, nasion łubinu oraz grochu w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw ciekłych i zawiesinowych.

Zalety

  • wszechstronne zaprawy grzybobójcze o szerokim spektrum działania i szerokim zastosowaniu w zbożach ozimych i jarych, kukurydzy, łubinie oraz grochu
  • substancja aktywna – karboksyna – gwarantuje wysoką skuteczność działania również przeciwko pleśni śniegowej
  • stymulacja wzrostu, zwiększenie plonowania
  • uaktywnienie naturalnych mechanizmów obronnych roślin

Zawartość substancji czynnej

karboksyna (związek z grupy karboksyanilidów) – 200 g w 1 litrze środka,
tiuram (związek z grupy ditiokarbaminianów) – 200 g w 1 litrze środka

Sposób działania

Środki grzybobójcze przeznaczone do zaprawiania ziarna zbóż, kukurydzy, nasion łubinu oraz grochu w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw ciekłych i zawiesinowych. Środek występuje w formie płynnego koncentratu zawiesinowego i wykazuje działanie systemiczne i kontaktowe.

Materiały do pobrania:

Uprawa Zwalczane choroby Zalecana dawka
Pszenica ozima,
pszenica jara
Zgorzel siewek, śnieć cuchnąca 300 ml/100 kg ziarna z dodatkiem wody w proporcji 1:1
Jęczmień jary Zgorzel siewek, głownia pyląca, plamistość siatkowa liści
Uwaga:
efekt działania środka na liściach jęczmienia trwa do początku fazy strzelania w źdźbło
Pszenżyto jare,
owies
Zgorzel siewek 300-350 ml środka/100 kg ziarna z dodatkiem wody 1:1
Kukurydza Zgorzel siewek, głownia kukurydzy 300 ml/100 kg ziarna z dodatkiem 700 ml wody
Łubin Zgorzel siewek
Groch 400 ml /100 kg nasion z dodatkiem wody w proporcji 1:1

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji): nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): nie dotyczy.

Dostępne opakowania: 1 l, 5 l, 20 l, 200 l, 1000 l
Okres ważności: 3 lata