Vaxiplant SL

Środek stymuluje naturalne mechanizmy odporności roślin, dzięki czemu wzmacnia odporność roślin na patogeny. Po zastosowaniu środka Vaxiplant SL rośliny wytwarzają białka odporności,fitoaleksyny oraz następuje lignifi kacja ścian komórkowych. Środek stosowany nalistnie wykazuje działanie systemiczne, przeznaczony jest do stosowania zapobiegawczego w ochronie truskawki przed szarą pleśnią, mączniakiem prawdziwym, białą plamistością liści i czerwoną plamistością liści oraz w ochronie pomidora w gruncie przed bakteryjną cętkowatością. Środek do stosowania przy użyciu opryskiwacza polowego i opryskiwacza ręcznego.

Zalety

  • skuteczna ochrona przed różnymi patogenami
  • brak pozostałości, brak karencji – preparat może być stosowany w trakcie zbiorów
  • zmniejszenie poziomu pozostałości śor w plonie oraz ograniczenie ilości różnych wykrywanych substancji aktywnych.
  • obniżenie ryzyka powstania ras odpornych patogenów poprzez zmniejszenie liczby zabiegów tradycyjnymi fungicydami
  • brak widocznych osadów na owocach oraz innych częściach roślin
  • całkowite bezpieczeństwo dla stosującego, konsumenta i środowiska naturalnego

Zawartość substancji czynnej

laminaryna (związek z grupy polisacharydów) – 45 g/l (5%)

Sposób działania

Środek ochrony roślin do stosowania zapobiegawczego w ochronie pomidora polowego przed bakteryjną cętkowatością. Zastosowany nalistnie wykazuje działanie systemiczne.

Wyniki badań – truskawka
Strategia stosowania – pomidor

Uprawa Zwalczane choroby Maksymalna/
zalecana
dawka dla
jednorazowego
zastosowania
Termin stosowania
Truskawka Szara pleśń, mączniak
prawdziwy truskawki,
biała plamistość liści
truskawki, czerwona
plamistość liści truskawki
1,0 l/ha Pierwszy zabieg wykonać tuż przed kwitnieniem, następne zabiegi wykonywać co 7-10 dni; w sezonie wegetacyjnym można wykonać maksymalnie 7 zabiegów
Pomidor
(w gruncie)
Bakteryjna cętkowatość 1,5 l/ha Pierwszy zabieg wykonać przed infekcją, w warunkach sprzyjających rozwojowi choroby, następne zabiegi wykonywać co 7-10 dni; w sezonie wegetacyjnym można wykonać maksymalnie 7 zabiegów

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji): nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz): nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo: nie dotyczy.

Dostępne opakowania: 1 l, 5 l
Okres ważności: 2 lata

UWAGI

W przypadku wysokiego nasilenia występowania choroby stosować przemiennie ze środkami grzybobójczymi. W celu osiągnięcia odpowiedniej skuteczności działania należy zapewnić dokładne pokrycie roślin cieczą użytkową.