Targa 10 EC

Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej. Stosowany nalistnie, przeznaczony do selektywnego zwalczania perzu właściwego, chwastnicy jednostronnej, samosiewów zbóż, owsa głuchego i innych chwastów jednoliściennych (po ich wzejściu) w niektórych roślinach rolniczych, warzywnych i sadowniczych w okresie wegetacji. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Zalety

  • nowoczesna formulacja, doskonała skuteczność działania
  • niskie dawki środka na hektar – mniejsze zanieczyszczenie środowiska

Zawartość substancji czynnej

chizalofop-P-etylowy (związek z grupy pochodnych kwasu arylofenoksypropionowego) – 100 g/l (9,79%)

Sposób działania

Środek wykazuje działanie układowe. Pobierany jest bardzo szybko przez liście, a następnie przemieszczany do korzeni i rozłogów chwastów, powodując zahamowanie wzrostu i rozwoju chwastów. Działanie środka na chwasty objawia się żółknięciem, a następnie zasychaniem najmłodszych liści i widoczne jest po upływie około 7 dni od opryskiwania. Pełny efekt jest widoczny po około 2-3 tygodniach, w zależności od przebiegu pogody. Chłodna pogoda i susza opóźniają działanie środka, ale nie obniżają jego skuteczności. Opady deszczu występujące w 3 godziny po zabiegu nie mają wpływu na działanie środka. Środek Targa 10 EC stosuje się nalistnie po wzejściu chwastów. Chwasty jednoroczne są najbardziej wrażliwe na działanie środka od fazy 2 liści do początku krzewienia, perz właściwy w fazie 4-6 liści.

Uprawa Zalecana
dawka dla
jednorazowego
zastosowania
Maksymalna
dawka dla
jednorazowego
zastosowania
Termin stosowania Uwagi
ROŚLINY ROLNICZE
Burak
cukrowy,
burak
pastewny
(plantacje
produkcyjne)
0,4-1,5 l/ha 1,5 l/ha Od momentu, gdy buraki wytworzą pierwszą parę liści do momentu, gdy rośliny zakryją nie więcej niż 50% międzyrzędzi (BBCH 13-35) W przypadku wykonywania dwóch zabiegów nie przekraczać maksymalnej dawki łącznej w sezonie wegetacyjnym 2,0 l/ha
Ziemniak 0,4-1,0 l/ha 1,0 l/ha Po zakończeniu uprawy międzyrzędowej, po wschodach roślin ziemniaka ale przed zakryciem międzyrzędzi (BBCH 11-39) Do zwalczania perzu
właściwego stosować środek w dawce 1,0 l/ha; w przypadku wykonywania dwóch zabiegów nie przekraczać maksymalnej dawki łącznej w sezonie wegetacyjnym 1,0 l/ha
Rzepak
ozimy
Jesień:
0,35-0,4 l/ha
Jesień: 0,4 l/ha Stosować w celu zwalczania samosiewów zbóż jesienią, gdy rzepak wykształci co najmniej pierwszą parę liści lub wiosną nie później niż do początku wybijania rzepaku w pędy (BBCH 11-35) W przypadku wykonywania dwóch zabiegów nie przekraczać maksymalnej
dawki łącznej w sezonie wegetacyjnym 1,5 l/ha; niższą dawkę stosować od fazy 2 liści do początku fazy krzewienia zbóż
Wiosna:
0,4-0,5 l/ha
Wiosna: 0,5 l/ha
ROŚLINY WARZYWNICZE
Cebula 0,4-1,5 l/ha 1,5 l/ha Wyłącznie do zwalczania chwastnicy jednostronnej po przejściu fazy zgiętego kolanka (BBCH 11-39) W przypadku wykonywania dwóch zabiegów nie przekraczać maksymalnej
dawki łącznej w sezonie wegetacyjnym 1,5 l/ha
Marchew Od fazy 2 liści do fazy
rozetki (BBCH 11-45)
ROŚLINY SADOWNICZE
Truskawka 0,4-1,0 l/ha 1,0 l/ha Przed kwitnieniem lub po zbiorze owoców (BBCH 11-59 i 91-97) Niższą dawkę środka stosować na chwasty jednoliścienne w fazie od 2-liścia do początku fazy krzewienia; w przypadku wykonywania dwóch
zabiegów nie przekraczać maksymalnej dawki łącznej w sezonie wegetacyjnym 1,0 l/ha

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji): nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

  • cebula – 42 dni;
  • marchew – 40 dni;
  • ziemniak – 45 dni;
  • rzepak ozimy – 90 dni;
  • burak cukrowy – 110 dni;
  • truskawki – nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

  • burak pastewny – 110 dni

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo: należy uwzględnić następstwo roślin.

Dostępne opakowania: 0,5 l, 1 l, 5 l
Okres ważności: 2 lata

UWAGI

Po zabiegu zwalczania perzu nie wykonywać mechanicznej uprawy przez okres 1 miesiąca. Nie stosować środka, gdy temperatura powietrza przekracza 27°C.