TAMARACK

TAMARACK to środek wspomagający uprawę roślin – stymulator wzrostu, zawierający wolne aminokwasy i krótkie łańcuchy peptydowe, przeznaczony do stosowania dolistnego w uprawie warzyw, roślin rolniczych, drzew owocowych oraz roślin jagodowych, a także w uprawie orzechów i winorośli.

Zawartość składników pokarmowych

Azotu całkowity (N) 9,1% (m/m)
Azot organiczny 8,7% (m/m)
Azot amonowy 0,4% (m/m)
Węgiel organiczny 25% (m/m)
Aminokwasy ogółem 54,4% (m/m)
Wolne aminokwasy 10% (m/m)
Sucha masa 63% (m/m)
pH 6-7

Sposób działania

Poprzez korzystny wpływ na procesy metaboliczne przyczynia się do szybszego wzrostu i regeneracji roślin, zwiększa plon i poprawia jego jakość. Stosowanie TAMARACKU jest szczególnie zalecane w okresie intensywnego wzrostu roślin.

Materiały do pobrania:

Rośliny Termin oprysków Liczba zabiegów Dawka
Warzywa Pierwszy zabieg w fazie 5-8 liści, kolejne po 10-14 dniach 3-4 1,5-3 l/ha
Rośliny rolnicze (w tym uprawy przeznaczone na paszę) W okresie intensywnego wzrostu i zwiększonego zapotrzebowania na składniki pokarmowe, co 10-14 dni 1-2 1,5-3 l/ha
Drzewa owocowe, rośliny jagodowe, orzech, winorośl Pierwszy zabieg w fazie opadania płatków, kolejne co 10-14 dni 4-6 1,5-3 l/ha

Okres przydatności do stosowania – 3 lata od daty produkcji

UWAGI

1) Przed użyciem wstrząsnąć.

2) W przypadku łącznego stosowania stymulatora wzrostu TAMARACK z nawozami i chelatami, mieszaninę należy najpierw zastosować na niewielkiej powierzchni celem sprawdzenia reakcji roślin uprawnych na przygotowaną mieszaninę.

3) Stymulatora wzrostu TAMARACK nie stosować w uprawie śliwy.

4) Przy zastosowaniu w mieszaninie zbiornikowej z innymi produktami, należy przestrzegać wszystkich zaleceń wskazanych w etykietach produktów użytych do przygotowania

mieszaniny.