Super Cyper 500 EC

Super Cyper 500 EC jest środkiem owadobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczonym do zwalczania szkodników ssących i gryzących w roślinach rolniczych i warzywnych. Na roślinie działa powierzchniowo. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Zalety

  • Znany i sprawdzony preparaty w ochronie upraw przed szkodnikami
  • Szerokie spektrum działania
  • Wysoka skuteczność przy niskich dawkach
  • Szybkie działanie
  • Doskonały komponent do mieszanek z innymi śor
  • Bezpieczne dla upraw

Zawartość substancji czynnej

cypermetryna (związek z grupy pyretroidów) – 500 g/l (51,6%)

Sposób działania

Środek owadobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczonym do zwalczania szkodników ssących i gryzących w roślinach rolniczych i warzywnych.

Uprawa Zwalczane
szkodniki
Maksymalna/
zalecana
dawka dla
jednorazowego
zastosowania
Termin stosowania
ROŚLINY ROLNICZE
Pszenica
ozima,
pszenica jara
Mszyca zbożowa 0,05 l/ha Zabieg wykonać po wykłoszeniu, nie później niż do okresu dojrzałości mlecznej ziarna (BBCH 59-73)
Skrzypionki Stosować od początku wylęgania się larw (pszenica w fazie BBCH 39-65)
Jęczmień jary Skrzypionki 0,05 l/ha Stosować od początku wylęgania się larw (BBCH 39-65)
Ziemniak Larwy i chrząszcze stonki
ziemniaczanej
0,06 l/ha Stosować na larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej (BBCH 10-51)
Rzepak ozimy Słodyszek rzepakowy, chowacz czterozębny – ograniczenie
występowania
0,05 l/ha Zabiegi wykonywać zgodnie z sygnalizacją, po wystąpieniu chrząszczy (BBCH 39-59)
Chowacz podobnik Zabieg wykonać w początkowym
okresie opadania płatków kwiatowych
(BBCH 65-67)
ROŚLINY WARZYWNE
Kapusta
głowiasta
Gąsienice tantnisia krzyżowiaczka 0,05 l/ha Opryskiwać w okresie masowego wylegania się gąsienic (kapusta w fazie BBCH 10-46)
Groch
ogrodowy
Mszyca grochowa Opryskiwać po wystąpieniu licznych kolonii mszyc (BBCH 19-55)
Por Wciornastki Zabieg wykonać po wystąpieniu pierwszych szkodników (BBCH 11-47)

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji): nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

  • pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień jary, ziemniaki – 14 dni;
  • rzepak ozimy – 49 dni;
  • kapusta głowiasta, groszek ogrodowy, por – 7 dni.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz): nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo: nie dotyczy.

Dostępne opakowania: 1 l, 5 l
Okres ważności: 3 lata