Silwet Gold

Niejonowy, organosilikonowy surfaktant – preparat zwilżający i zwiększający przyczepność, stosowany jako dodatek do cieczy użytkowej środków ochrony roślin (fungicydów, insektycydów, herbicydów) i nawozów dolistnych. Redukuje napięcie powierzchniowe cieczy użytkowej, ułatwiając dokładne pokrycie liści i innych części chronionych roślin. Ogranicza straty cieczy roboczej podczas niekorzystnych warunków pogodowych.

Zalety

Ograniczenie strat cieczy użytkowej spowodowanej:

  • spływaniem z powierzchni rośliny
  • znoszeniem cieczy przez wiatr

Poprawa efektywności działania środków ochrony roślin i nawozów:

  • przyspieszanie wnikania do tkanki rośliny
  • poprawa skuteczności działania fungicydów i desykantów
  • lepsze rozprowadzenie pestycydów doglebowych
  • skuteczność przy zredukowane dawce wody
  • super pokrycie opryskanej powierzchni – 10x większe w porównaniu do konwencjonalnych adiuwantów
  • nie pieni się w odróżnieniu do innych adiuwantów

Zawartość substancji aktywnej

zmodyfi kowany polialkilenotlenek heptametylotrisiloksanu (związek z grupy kopolimerów silikono-polieterowych) – 806 g/l

Sposób działania

Niejonowy, organosilikonowy surfaktant – preparat zwilżający i zwiększający przyczepność cieczy użytkowej środków ochrony roślin (fungicydów, insektycydów, herbicydów) i nawozów dolistnych.

Uprawa Dawka Ilość wody
Rolnicze 0,1 l/ha 200-300 l
Sadownicze, warzywnicze, rośliny ozdobne Stężenie 0,015% (150 ml) 1000 l

nie dotyczy
Dostępne opakowania: 1 l, 5 l
Okres ważności: 2 lata

UWAGI

Silwet Gold stosować w cieczy użytkowej o pH 5-8. Ciecz użytkową wykorzystać w ciągu 24 godzin po przygotowaniu.