Raptor 263 SC

Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w sadach jabłoniowych. Stosować przy użyciu opryskiwaczy polowych lub sadowniczych wyposażonych w belkę herbicydową.

Zalety

  • szybkie działanie
  • skuteczne zwalczanie wierzbownicy i chwastów trudno zwalczanych przez glifosat

Zawartość substancji czynnej

glifosat (związek z grupy aminofosfonianów w formie soli izopropyloaminowej) – 261 g/l (22,89%)
pyraflufen etylowy (związek grupy fenylopirazoli) – 1,71 g/l (0,15%)

Sposób działania

Raptor 263 SC jest dolistnym herbicydem, zawierającym dwie substancje czynne. Glifosat jest pobierany przez zielone części chwastów, a następnie przemieszcza się w całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzeni, rozłogów) powodując ich zamieranie. Pyrafl ufen etylowy powoduje dużą wrażliwość roślin chwastów na światło, a w rezultacie szybkie ich zasychanie. Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie) widoczne są po upływie 3-5 dni od zabiegu. Całkowite zamieranie chwastów następuje po około 2-3 tygodniach od wykonania zabiegu. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka.

Uprawa Zalecana
dawka dla
jednorazowego
zastosowania
Maksymalna
dawka dla
jednorazowego
Termin stosowania
Jabłoń 2-6 l/ha 6 l/ha Stosować na zielone chwasty, w okresie ich intensywnego wzrostu, wybierając dawkę potrzebną do zniszczenia występujących gatunków; zabieg można wykonywać od początku fazy rozwoju liści (BBCH 10) do końca fazy rozwoju owoców, gdy osiągają one 90% typowej wielkości (BBCH 79)

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji): nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): 45 dni.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz): nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo: nie dotyczy.

Dostępne opakowania: 5 l
Okres ważności: 2 lata