Rancona iMIX ME

Środek grzybobójczy w formie mikroemulsji o działaniu układowym i kontaktowym, przeznaczony do zaprawiania ziarna pszenicy ozimej i jarej oraz jęczmienia ozimego i jarego, a także żyta i pszenżyta ozimego w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw ciekłych i zawiesinowych.

Zalety

 • Rancona – nowa generacja zapraw nasiennych – formulacja mikroemulsji ME
 • dokładne i jednolite pokrycie nasion
 • niska dawka (niski koszt) stosowania
 • brak wytrąca osadów i rozwarstwiania się
 • synergia dwóch substancji aktywnych: ipkonazol i imazalil
 • wysoka skuteczność zwalczania pasiastości liści jęczmienia
 • nowa rejestracja na pleśń śniegową

Zawartość substancji czynnej

ipkonazol (związek z grupy triazoli) – 20 g w 1 litrze środka,
imazalil (związek z grupy imidazoli) – 50 g w 1 litrze środka

Sposób działania

Środek grzybobójczy przeznaczony do zaprawiania ziarna pszenicy ozimej i jarej oraz jęczmienia ozimego i jarego w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw ciekłych i zawiesinowych. Występuje w formie mikroemulsji i wykazuje działanie układowe i kontaktowe.

Materiały do pobrania:

Uprawa Zwalczane choroby Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania
Pszenica ozima Pleśń śniegowa, śnieć cuchnąca, śnieć gładka, zgorzel siewek 100 ml/100 kg ziarna
z dodatkiem 200 ml wody
Pszenica jara Śnieć cuchnąca, śnieć gładka, zgorzel siewek 
Jęczmień ozimy Pasiastość liści jęczmienia, głownia pyląca jęczmienia, zgorzel siewek,
Jęczmień jary Pasiastość liści jęczmienia, głownia pyląca jęczmienia, zgorzel siewek
Żyto ozime, pszenżyto ozime zgorzel siewek, pleśń śniegowa

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji): nie dotyczy.

Okres prewencji dla pszczół (okres zapobiegający zatruciu): nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz): nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo: nie dotyczy.

0,5l, 1l, 5l, 20l, 200l
Okres ważności: 3 lata

UWAGI

 • Nie zaprawiać ziarna o wilgotności powyżej 15% ani uprzednio traktowanych inną zaprawą.
 • Zaprawiać tylko dobrze oczyszczone ziarno.
 • Zaprawianie wykonać najlepiej bezpośrednio przed siewem.
 • Zaprawione ziarno powinno być dokładnie i równomiernie pokryte środkiem.
 • Zaprawione ziarno może być użyte wyłącznie do siewu, nie wolno przeznaczać go na cele konsumpcyjne ani na paszę .
 • Zaprawione ziarno przechowywać w chłodnym, suchym i dobrze wietrzonym magazynie.
 • Jeśli istnieje konieczność przechowywania ziarna do następnego sezonu, należy zbadać przed siewem zdolność kiełkowania.
 • Nie mieszać z innymi zaprawami nasiennymi.