Rancona 015 ME

Środek grzybobójczy w formie mikroemulsji o działaniu układowym i kontaktowym, przeznaczony do zaprawiania ziarna pszenicy ozimej i jarej oraz jęczmienia ozimego i jarego, a także żyta i pszenżyta ozimego w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw ciekłych i zawiesinowych.

Zalety

  • Rancona – nowa generacja zapraw nasiennych – formulacja mikroemulsji ME
  • dokładne i jednolite pokrycie nasion na nieosiąganym wcześniej poziomie
  • niska dawka (niski koszt) stosowania
  • brak wytrąca osadów i rozwarstwiania się
  • brak ograniczania siły i energii kiełkowania
  • działanie systemiczne i kontaktowe
  • nowa na polskim rynku substancja aktywna – IPKONAZOL
  • bardzo niskie ryzyko powstania odporności na Ipkonazol

Zawartość substancji czynnej

ipkonazol (związek z grupy triazoli) – 15 g w 1 litrze środka (1,42%)

Sposób działania

Środek grzybobójczy przeznaczony do zaprawiania ziarna pszenicy ozimej i jęczmienia jarego w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw ciekłych i zawiesinowych. Występuje w formie mikroemulsji.

Materiały do pobrania:

Uprawa Zwalczane choroby Zalecana/maksymalna dawka
dla jednorazowego zastosowania
Pszenica ozima Śnieć cuchnąca, śnieć gładka, zgorzel siewek 100 ml / 100 kg ziarna z dodatkiem
500 ml wody
Pszenica jara Śnieć cuchnąca 100 ml / 100 kg ziarna z dodatkiem
500 ml wody
Żyto ozime, pszenżyto ozime zgorzel siewek, pleśń śniegowa 100 ml / 100 kg ziarna z dodatkiem
500 ml wody
Jęczmień
jary, jęczmień ozimy
Głownia pyląca jęczmienia, pasiastości liści, zgorzel siewek  133 ml / 100 kg ziarna z dodatkiem
467 ml wody

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji): nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz): nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo: nie dotyczy.

Dostępne opakowania: 1 l, 5 l, 20 l
Okres ważności: 2 lata