Pyrus 400 SC

Środek grzybobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu kontaktowym i translaminarnym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie jabłoni i gruszy przed parchem oraz winorośli, truskawek, jeżyny i maliny przed szarą pleśnią. Działa skutecznie również w niskich temperaturach. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych i sadowniczych oraz ręcznych w przypadku truskawki uprawianej pod osłonami.

Zalety

  • odporność na zmywanie przez deszcz, dzięki działaniu translaminarnemu
  • możliwość stosowania interwencyjnego do 72 godzin po infekcji
  • wysoka skuteczność również w niskich temperaturach
  • szeroka rejestracja jednej z lepiej działających substancji aktywnych na szarą pleśń
  • zalecany do stosowania w IPO
  • działa skutecznie również w niskich temperaturach.

Zawartość substancji czynnej

pirymetanil (związek z grypy anilinopirymidyn) – 400 g/l (34,3%)

Sposób działania

Środek grzybobójczy o działaniu kontaktowym i translaminarnym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie jabłoni i gruszy przed parchem oraz winorośli, truskawek, jeżyny i maliny przed szarą pleśnią. Środek występuje jako koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą.

Uprawa Zwalczane
choroby
Zalecana/
maksymalna
dawka dla
jednorazowego
zastosowania
Termin stosowania
Jabłoń, grusza Parch jabłoni,
parch gruszy
1,0 I/ha Stosować od fazy pękania pąków do końca fazy kwitnienia (BBCH 53-69)
Winorośl
(z wyjątkiem
winorośli
stołowych)
Szara pleśń 0,75-2,5 I/ha
(maksymalna dawka
2,5 I/ha lub stężenie
0,25% – 250 ml
środka w 100 litrach
wody)
Dawka środka zalecana jest w zależności od fazy rozwojowej roślin:
– od fazy BBCH 68 (80% okwiatu opadło) do BBCH 71 (zawiązek owoców, młode owoce zaczynają się pogrubiać, resztki okwiatu opadają): dawka 0,75-1,88 I/ha;
– od fazy BBCH 77 (grona zaczynają zwisać) do BBCH 79 (większość jagód styka się ze sobą): dawka 1,25-2,50 I/ha;
– od fazy BBCH 81 (początek dojrzewania, jagody zaczynają się wybarwiać) do BBCH 85 (jagody uzyskują miękkość): dawka 1,25-2,50 I/ha
Truskawka
(w uprawie
polowej i pod
osłonami)
Szara pleśń 2,0 I/ha
(lub stężenie
0,1% – 100 ml
środka w 100 I wody)
Stosować od początku fazy kwitnienia do początku dojrzewania owoców (BBCH 60-81)
STOSOWANIE ŚRODKA W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH
Jeżyna, malina Szara pleśń 2,0 I/ha
(lub stężenie
0,2% – 200 ml środka
w 100 litrach wody)
Stosować od początku fazy kwitnienia do początku dojrzewania owoców (BBCH 60-81), zachowując 7 dniowy okres karencji

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji): nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

  • jabłoń, grusza – 56 dni;
  • winogrona – 21 dni;
  • truskawki – 3 dni;
  • jeżyny, maliny – 7 dni.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz): nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo: nie dotyczy.

Dostępne opakowania: 1 l, 5 l
Okres ważności: 2 lata

UWAGI

Wyższą z zalecanych dawek stosować w warunkach większego zagrożenia chorobą. Stosować zapobiegawczo zgodnie z sygnalizacją lub interwencyjnie do 72 godzin po infekcji, naprzemiennie ze środkami należącymi do innych grup chemicznych o odmiennym mechanizmie działania przy zachowaniu odstępu między zabiegami 21 dni. Do opryskiwania truskawki używać belki typu Fragaria lub opryskiwacza wentylatorowego z kierowanym strumieniem powietrza.

UWAGI DOT. UPRAW MAŁOOBSZAROWYCH

W celu uniknięcia powstania zjawiska odporności patogena, jeżeli w sezonie wegetacyjnym przewiduje się nie więcej niż dwa zabiegi przeciwko szarej pleśni, drugi zabieg wykonać fungicydem należącym do innej grupy chemicznej o innym mechanizmie działania. Przed zastosowaniem środka na każdej po raz pierwszy uprawianej odmianie malin i jeżyn, wykonać próbny zabieg w celu sprawdzenia, czy nie występują objawy uszkodzenia roślin.