Pszenica – wyniki badań

Moment krzewienia jest dla zbóż ważną fazą rozwojową, w której rośliny są szczególnie wrażliwe na niekorzystne czynniki środowiska. To w tej fazie kształtuje się przyszły potencjał plonotwórczy rośliny.

Zastosowanie Asahi SL wpływa na lepszy rozwój roślin i uzyskanie większej liczby źdźbeł kłosonośnych z jednostki powierzchni oraz na podniesienie zawartości glutenu i białka w ziarniakach.

Zalecenia stosowania:

  • Dawka: 0,6 l/ha

Korzyści

  • większa liczba źdźbeł kłosonośnych z jednostki powierzchni
  • wzrost zawartości glutenu i białka w ziarnach
  • wzrost plonu

Doświadczenia

asahi_pszenica_doswiadczenia_1

asahi_pszenica_doswiadczenia_2

asahi_pszenica_doswiadczenia_3

asahi_pszenica_doswiadczenia_4

powrót