Proxanil

Środek grzybobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu wgłębnym i układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie ziemniaka przed zarazą ziemniaka. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Zalety

  • Duża odporność na zmywanie (w zależności od wilgotności w okresie 2 – 6 godzin ulega wchłanianiu).
  • Zapobieganie powstawaniu zjawiska odporności
  • Dotychczas nie stwierdzono występowania form odpornych Phytophtora infestans na te substancje.

Zawartość substancji czynnej

chlorowodorek propamokarbu (związek z grupy pochodnych kwasu karbaminowego) – 400 g/l (36,87%),
cymoksanil
(związek z grupy iminoacetylomoczników) – 50 g/l (4,61%)

Sposób działania

Środek grzybobójczy o działaniu wgłębnym i układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie ziemniaka przed zarazą ziemniaka.

Uprawa Zwalczane
choroby
Maksymalna/
zalecana
dawka dla
jednorazowego
zastosowania
Termin stosowania
Ziemniak Zaraza
ziemniaka
2,5 I/ha Pierwszy zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją lub:
– na plantacjach odmian wczesnych w okresie zwierania się roślin w rzędach,
– na plantacjach odmian późnych w okresie wystąpienia pierwszych objawów choroby na odmianach wczesnych; środek stosować od początku fazy rozwoju pędów bocznych na głównym pędzie do końca fazy, gdy 50% liści brązowieje (BBCH 21-95); odstęp między opryskami: co najmniej 7-12 dni

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji): nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): ziemniak – 14 dni.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz): nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:

  • warzywa bulwiaste – 120 dni;
  • warzywa liściaste – 60 dni.

Dostępne opakowania: 10 l
Okres ważności: 2 lata