Proplant 722 SL

Proplant 722 SL jest środkiem grzybobójczym w formie rozpuszczalnego koncentratu do sporządzania roztworu wodnego o działaniu układowym, przeznaczonym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie roślin warzywnych i ozdobnych przed chorobami grzybowymi. Środek przeznaczony do podlewania oraz do stosowania przy użyciu opryskiwaczy ręcznych i polowych.

Zalety

  • środek przeznaczony zarówno do opryskiwania jaki i podlewania roślin. Dzięki temu możliwe jest zabezpieczenie korzeni i podstawy pędu przed infekcją przez patogeny glebowe
  • wielokierunkowy mechanizm działania na grzybnię i zarodniki
  • wysoka odporność na spłukiwanie przez opady
  • bezpieczny dla roślin uprawnych i środowiska naturalnego

Zawartość substancji czynnej

propamokarb w postaci kompleksu z HCl (związek z grupy pochodnych kwasu karbaminowego) – 722 gil (66,91%)

Sposób działania

Środek grzybobójczy o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie roślin warzywnych przed chorobami grzybowymi. Środek przeznaczony do podlewania oraz do stosowania przy u życiu opryskiwaczy ręcznych i polowych.

Uprawa Zwalczane choroby Maksymalna/
zalecana
dawka dla
jednorazowego
zastosowania
Termin stosowania
ROŚLINY WARZYWNE POD OSŁONAMI (PODLEWANIE)
Ogórek, pomidor Fytoftoroza, zgorzel
zgnilakowa
Stężenie 0,15%
(15 ml środka
w 10 litrach
wody)
Rośliny podlewać bezpośrednio po posadzeniu (BBCH 00-10) profi laktycznie, w celu zabezpieczenia korzeni i podstawy pędu przed infekcją przez patogeny glebowe lub interwencyjnie z chwilą wystąpienia pierwszych objawów horobowych; ilość cieczy użytkowej dostosować do wielkości i zagęszczenia roślin
Sałata Fytoftoroza
Kapusta głowiasta,
kalafior
Mączniak rzekomy Podlewać bezpośrednio po siewie lub krótko po wschodach
ROŚLINY WARZYWNE POD OSŁONAMI (OPRYSKIWANIE)
Sałata Mączniak rzekomy Stężenie 0,15%
(150 ml środka
w 100 litrach
wody)
Pierwszy raz środek stosować interwencyjnie po pojawieniu się pierwszych objawów chorób; następne dwa zabiegi wykonać w odstępach co 10 dni, od fazy 9 lub więcej liści do fazy osiągnięcia typowej wielkości (BBCH 20-49)
Ogórek Mączniak rzekomy Stężenie 0,3%
(300 ml środka
w 100 litrach
wody)
Pierwszy raz środek stosować interwencyjnie po pojawieniu się pierwszych objawów chorób; następne dwa zabiegi wykonać w odstępach co 10 dni, od początku fazy rozwoju pędów bocznych do fazy pełnej dojrzałości owoców (BBCH 20-89)
ROŚLINY WARZYWNE W UPRAWIE POLOWEJ (OPRYSKIWANIE)
Sałata Mączniak rzekomy 1,5 l/ha Pierwszy raz środek stosować interwencyjnie po pojawieniu się pierwszych objawów chorób; następne dwa zabiegi wykonać w odstępach co 10 dni, od fazy 9 lub więcej liści do fazy osiągnięcia typowej wielkości (BBCH 20-49)
Ogórek Mączniak rzekomy 1,5 l/ha
(maksymalna
dawka 3 l/ha);
wyższą
z zalecanych
dawek stosować
przy większym
nasileniu
występowania
choroby
Pierwszy raz środek stosować interwencyjnie po pojawieniu się pierwszych objawów chorób; następne dwa zabiegi wykonać w odstępach co 10 dni, od początku fazy rozwoju pędów bocznych do fazy pełnej dojrzałości owoców (BBCH 20 – 89)
ROŚLINY OZDOBNE POD OSŁONAMI (PODLEWANIE)
Gerbera Fytoftoroza (ograniczenie
występowania  
choroby)
Stężenie 0,3%
(30 ml środka
w 10 litrach
wody)
Stosować profi laktycznie
Cyprysik Lawsona Fytoftoroza (przy
dużym nasileniu sprawcy
fytoftorozy środek
ogranicza występowanie
choroby)
Stosować profi laktycznie lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów
Poinsecja,
difenbachia,
pelargonia
Zgorzel zgnilakowa Rośliny podlewać bezpośrednio po posadzeniu (profi laktycznie) celem zabezpieczenia korzeni i podstawy pędu przed infekcją przez patogeny glebowe lub interwencyjnie z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorobowych
ROŚLINY OZDOBNE POD OSŁONAMI (OPRYSKIWANIE)
Gerbera, róża Mączniak rzekomy Stężenie 0,3%
(30 ml środka
w 10 litrach
wody)
Środek stosować interwencyjnie po pojawieniu się pierwszych objawów chorób; następne dwa zabiegi wykonać w odstępach co 10 dni

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji): nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

podlewanie

  • ogórek, pomidor, sałata, kapusta głowiasta, kalafior – nie dotyczy.

opryskiwanie

  • ogórek – 3 dni,
  • sałata w uprawie pod osłonami – 14 dni;
  • sałata w uprawie polowej – 7 dni.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz): nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo: nie dotyczy.

Dostępne opakowania: 0,5 l, 1 l
Okres ważności: 2 lata

UWAGI

Środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania. Podczas stosowania środka w warunkach polowych nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych. Przed zastosowaniem środka na rośliny ozdobne wykonać na każdej uprawianej odmianie próbny zabieg w celu sprawdzenia czy w ciągu 7 dni nie wystąpiły objawy fitotoksyczności.