Wymagania wobec jakości żywności stale rosną, konsumenci oczekują produktów bezpiecznych, wolnych od pozostałości i w korzystnej cenie. Jest to trend,  z którym  przyjdzie zmierzyć się całemu łańcuchowi dostaw żywności. ProNutiva to technologia stworzona przez Arysta LifeScience w odpowiedzi na wyzwania, które stoją przed wszystkimi producentami żywności. ProNutiva oznacza świadome i odpowiedzialne wykorzystanie dostępnych środków produkcji, jest to strategia uprawy pozwalająca czerpać korzyści z naturalnego połączenia chemicznych środków ochrony, preparatów biologicznych, a także biostymulatorów, które wydobywają naturalny potencjał plonotwórczy roślin.

ProNutiva pozwala w wielu krajach czerpać korzyści z szerokiej oferty Arysta LifeScience zależnie od potrzeb w danej uprawie. W tym momencie projekt funkcjonuje w 8 krajach oraz 9 uprawach, takich jak: jabłoń, truskawka, winogrona, sałata, pomidory, oliwki, rzepak, zboża. W Polsce z tej propozycji w pierwszej kolejności będą mogli skorzystać sadownicy uprawiający jabłonie. Budując naszą ofertę, zapytaliśmy sadowników, jakie są obecnie potrzeby rynku, z których powinien wynikać jej kształt. Odpowiedzią, która przychodzi jako pierwsza na myśl wszystkim, którzy związani są z sadownictwem jest przede wszystkim produkcja owoców z nastawieniem na wysoką jakość oraz bezpieczeństwo plonu (mniej pozostałości). Taka strategia produkcji powinna zapewnić korzyści na każdym poziomie od producenta po konsumenta. Rozpoczynając cykl badań w uprawie jabłoni, jako główne cele obraliśmy:

 1. Poprawę jakości parametry takie jak: wielkość, kształt owocu, ograniczenie ordzawień i lepsze wybarwienie, a w efekcie wysokość osiągniętego plonu handlowego.
 2. Mniej pozostałości – odpowiedzialna produkcja wysokiej jakości owoców przy umiejętnym zarządzaniu ilością wykrytych substancji aktywnych.

Obydwa elementy powinny przyczynić się do podniesienia zyskowności produkcji, a także zadowolić wymagania konsumentów. Stworzenie oferty w ramach ProNutiva jest możliwe dzięki produktom z naszego unikalnego portfolio, w którego skład wchodzą zarówno chemiczne środki ochrony roślin, preparaty do ochrony biologicznej oraz biostymulatory i regulatory wzrostu. Integralną częścią tego projektu jest potwierdzenie założeń poprzez minimum dwuletnie doświadczenia poprzedzające wdrożenie. Dzięki współpracy badawczej z kilkunastoma towarowymi gospodarstwami sadowniczymi mamy większą pewność skuteczności technologii ProNutiva w praktyce. W Polsce doświadczenia ProNutiva są prowadzone w dwóch kategoriach: ProNutiva „Poprawa jakości plonu”   i ProNutiva  „Mniej pozostałości”. Przetestowaliśmy dziesiątki  kombinacji zabiegów, aby móc zaproponować optymalne rozwiązania gwarantujące zdrowy plon, opłacalność ekonomiczną, ograniczenie pozostałości oraz dbałość o środowisko.

ProNutiva to:

 • Nowoczesne podejście do strategii ochrony
 • Odpowiedzialne zarządzanie ochroną i poziomem pozostałości ŚOR
 • Wyższy i lepszy pod względem jakości plon spełniający wymagania nawet najbardziej wymagających rynków

ProNutiva „Poprawa jakości plonu”:

Przynosi korzyści płynące ze stosowania konwencjonalnych środków ochrony roślin
i biostymulatorów z oferty Arysta w porównaniu ze standardowymi programami ochrony i regulatorami wzrostu. Stosowana do poprawy wydajności i jakości plonu:

 • optymalne zawiązanie
 • regulacja ilości zawiązków
 • kształt oraz wielkość
 • ograniczanie ordzawień
 • poprawa wybarwienia
 • ograniczanie przedwczesnego opadania owoców
 • zarządzanie terminem zbioru

ProNutiva „Poprawa jakości plonu” obejmuje produkty:

 • Syllit 65 WP, Captan 80 WG, Pyrus 400 SC: fungicydy
 • Pollinus: zapylenie
 • BM START: zawiązanie / podziały komórkowe
 • Regulex 10 SG/ Promalin: kontrola ordzawienia / poprawa kształtu owoców
 • Topper 10 ST: zapobieganie osypywaniu się przed zbiorem / dojrzewanie owoców
 • Colorado: dojrzewanie i wybarwianie owoców

ProNutiva „Mniej pozostałości”:

Pozwala utrzymać wysoką skuteczność ochrony przeciwko chorobom  i szkodnikom

 • Wpływa na zmniejszenie wykrytych substancji aktywnych
 • Ogranicza poziom % wykrytych substancji aktywnych
 • Propozycja technologii produkcji dla wysoko wyspecjalizowanych gospodarstw

w celu spełnienia norm jakościowych najbardziej wymagających rynków

ProNutiva „Mniej pozostałości” obejmuje produkty:

 • Syllit, Captan, Pyrus: fungicydy
 • Plantivax / Vaxiplant: choroby / Częściowe zastąpienie fungicydów
 • Carpovirusine: owocówka jabłkóweczka / Częściowe zastąpienie insektycydów
 • Xentari: zwójki liściowe / Częściowe zastąpienie insektycydów
 • Silwet Gold: podniesienie skuteczności zabiegu

Jakie są wnioski po dwuletnim cyklu doświadczeń?

 • w sadach, w których zastosowano technologię ProNutiva sadownicy uzyskali plon wyższy średnio o 15%,
 • dzięki ProNutiva sadownicy byli w stanie obniżyć poziom pozostałości środków ochrony roślin średnio o 25% lub zupełnie wyeliminować, którąś  z substancji  aktywnych, a co za tym idzie spełnić oczekiwania jakościowe najbardziej wymagających klientów, oraz uzyskać za swój plon wyższą cenę,
 • sadownicy biorący udział w doświadczeniach potwierdzają skuteczność działania preparatów biologicznych, które do tej pory na polskim rynku były traktowane jako niepewna alternatywa dla chemicznych środków ochrony roślin
 • Sadownicy potwierdzają, że wpływ biostymulatorów na jakość owoców jest pozytywny, niekiedy „spektakularny”.