Promalin

Prolamin jest regulatorem wzrostu i rozwoju roślin w formie koncentratu rozpuszczalnego w wodzie, przeznaczonym do poprawy wielkości, wyglądu owoców, w tym ograniczenia ordzawienia jabłek i zwiększenia zawiązywania owoców gruszy, a także do poprawy rozgałęziania się materiału szkółkarskiego.

Zalety

  • ogranicza ordzawienia jabłek
  • zwiększa zawiązywanie owoców gruszy

Zawartość substancji czynnej

gibereliny GA4+7 (substancja z grupy laktonów) – 19 g/l (1,8%)
6-benzyloadenina (substancja z grupy puryn) – 19 g/l (1,8%)

Sposób działania

Gibereliny i cytokininy występują naturalnie w roślinach i są bardzo skutecznymi regulatorami wzrostu. Środek wpływa na znaczne zmniejszenie ordzawienia się jabłek oraz na poprawę wielkości owoców, ich wygląd i jakość. Środek zapobiega ordzawieniu się owoców poprzez zwiększenie elastyczności skórki owoców, co zapobiega jej deformacji podczas niekorzystnych warunków. Środek zastosowany na gruszy w czasie niekorzystnych warunków pogodowych podczas kwitnienia lub na rośliny uszkodzone przez przymrozki, wpływa na zwiększenie zawiązywania owoców poprzez promowanie partenokarpicznego rozwoju owoców.

Uprawa Maksymalna dawka dla jednorazowego
zastosowania
Zalecana dawka dla
jednorazowego
zastosowania
Termin stosowania
Jabłoń 0,75 l/ha 0,25-0,75 l/ha Pierwszy zabieg wykonać w okresie pomiędzy pełnią kwitnienia a końcem opadania płatków i kontynuować w odstępach co 7-12 dni, do fazy początku opadania owoców (czerwcowe opadanie) (BBCH 65-73)
Grusza 0,375 l/ha 0,25-0,375 l/ha Pierwszy zabieg wykonać na początku kwitnienia gruszy (BBCH 61-63). Drugi zabieg wykonać od fazy pełni kwitnienia do opadania płatków (BBCH 65-67), z zachowaniem minimum 2 dni odstępu pomiędzy zabiegami. W wypadku wystąpienia uszkodzeń po przymrozku, który wystąpił w czasie kwitnienia (od fazy białego pąka do fazy opadania płatków), środek zastosować w ciągu 24 godzin po wystąpieniu przymrozku i powtórzyć zabieg po wystąpieniu następnych przymrozków
Rośliny szkółkarskie sadownicze 10 l/ha 10 l/ha Środek stosować po kwitnieniu (BBCH 73-75), od czerwca do lipca na początku trendu ocieplenia, gdy maksymalna dzienna temperatura osiągnie co najmniej 15°C. Opryskiwać górną partię roślin, w kierunku z góry w dół. Opryskiwać przewodnik na wysokości 50-90 cm – w zależności od wysokości, na której pożądane są pierwsze rozgałęzienia.Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha (przy założeniu, że obsada wynosi 40000 drzewek/ha; 5-10 ml na drzewko – w zależności od wielkości drzewka)

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): nie dotyczy

Dostępne opakowania:
Okres ważności: 2 lata