Promalin

Prolamin jest regulatorem wzrostu i rozwoju roślin w formie koncentratu rozpuszczalnego w wodzie, przeznaczonym do poprawy wielkości, wyglądu owoców, w tym ograniczenia ordzawienia jabłek i zwiększenia zawiązywania owoców gruszy.

Zalety

  • ogranicza ordzawienia jabłek
  • zwiększa zawiązywanie owoców gruszy

Zawartość substancji czynnej

gibereliny GA4+7 (substancja z grupy laktonów) – 19 g/l (1,8%)
6-benzyloadenina (substancja z grupy puryn) – 19 g/l (1,8%)

Sposób działania

Gibereliny i cytokininy występują naturalnie w roślinach i są bardzo skutecznymi regulatorami wzrostu. Środek wpływa na znaczne zmniejszenie ordzawienia się jabłek oraz na poprawę wielkości owoców, ich wygląd i jakość. Środek zapobiega ordzawieniu się owoców poprzez zwiększenie elastyczności skórki owoców, co zapobiega jej deformacji podczas niekorzystnych warunków. Środek zastosowany na gruszy w czasie niekorzystnych warunków pogodowych podczas kwitnienia lub na rośliny uszkodzone przez przymrozki, wpływa na zwiększenie zawiązywania owoców poprzez promowanie partenokarpicznego rozwoju owoców.

Uprawa Maksymalna dawka dla jednorazowego
zastosowania
Zalecana dawka dla
jednorazowego
zastosowania
Termin stosowania
Jabłoń 0,75 l/ha 0,25-0,75 l/ha Pierwszy zabieg wykonać w okresie pomiędzy pełnią kwitnienia a końcem opadania płatków i kontynuować w odstępach co 7-12 dni, do fazy początku opadania owoców (czerwcowe opadanie) (BBCH 65-73)
Grusza 0,375 l/ha 0,25-0,375 l/ha Pierwszy zabieg wykonać na początku kwitnienia gruszy (BBCH 61-63). Drugi zabieg wykonać od fazy pełni kwitnienia do opadania płatków (BBCH 65-67), z zachowaniem minimum 2 dni odstępu pomiędzy zabiegami. W wypadku wystąpienia uszkodzeń po przymrozku, który wystąpił w czasie kwitnienia (od fazy białego pąka do fazy opadania płatków), środek zastosować w ciągu 24 godzin po wystąpieniu przymrozku i powtórzyć zabieg po wystąpieniu następnych przymrozków

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): nie dotyczy

Dostępne opakowania:
Okres ważności: 2 lata