W ofercie Arysta LifeScience dostępne są następujące zaprawy nasienne do zbóż:

  • Rancona 015 ME – zaprawa nasienna do zbóż – pszenicy ozimej i jęczmienia jarego. Zapobiega rozwojowi takich chorób jak śnieć cuchnąca, śnieć gładka, zgorzel siewek w przypadku pszenicy i głownia pyląca oraz zgorzel siewek w przypadku jęczmienia.
  • Rancona IMIX ME – do zaprawiania ziaren pszenicy ozimej i jarej oraz jęczmienia ozimego i jarego. Zwalcza pleśń śniegową, śnieć cuchnącą, śnieć gładką, zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia i głownię pylącą jęczmienia.
  • Vitavax 200 FS – środek do zaprawiania ziaren pszenicy ozimej i jarej, jęczmienia jarego, pszenżyta jarego, owsa, kukurydzy, łubinu oraz grochu. Zwalcza zgorzel siewek, śnieć cuchnącą, głownię pylącą, plamistość siatkową liści jęczmienia, głownię kukurydzy.
  • Diabolo 100 SL – dedykowany do ziemniaków przeznaczonych na sadzeniaki. Chroni przed chorobami takimi jak parch srebrzysty, sucha zgnilizna czy fomoza ziemniaka. Dodatkowo zapewnia równomierne wschodzenie ziemniaków.