Plantivax

Środek w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego. Uruchamia naturalne mechanizmy obronne roślin, dzięki czemu wzmacnia odporność roślin na patogeny. Po zastosowaniu środka rośliny wytwarzają białka odporności, fitoaleksyny oraz następuje lignifi kacja ścian komórkowych. Środek stosowany nalistnie wykazuje działanie systemiczne, jest przeznaczony do stosowania zapobiegawczego w ochronie jabłoni i gruszy przed zarazą ogniową, a także przeciw infekcjom wtórnym parcha jabłoni i chorobom przechowalniczym jabłek.  Stosować przy użyciu opryskiwaczy sadowniczych.

Zalety

  • brak pozostałości
  • brak odporności patogenów
  • całkowite bezpieczeństwo dla roślin tzn. nie uszkadza kwiatów, nie powoduje ordzawień liści ani zawiązków
  • możliwość łącznego stosowania z innymi środkami ochrony roślin

Zawartość substancji czynnej

laminaryna (związek z grupy polisacharydów) – 5% (45 g/l)

Sposób działania

Środek ochrony roślin wzmacniający odporność roślin uprawnych na patogeny. Preparat stosowany jest nalistnie, w roślinie wykazuje działanie systemiczne.

Co sprzyja infekcji ?
Wyniki badań – zaraza ogniowa
Wyniki badań – parch
Wyniki badań – choroby przechowalnicze

Uprawa Zwalczane choroby Maksymalna /
zalecana dawka
środka dla
jednorazowego
zastosowania
Termin stosowania
Jabłoń, grusza Zaraza ogniowa 0,75 l/ha Stosować zapobiegawczo od fazy zielonego pąka do końca fazy kwitnienia (BBCH 56-69)
Jabłoń Parch jabłoni (infekcje wtórne) 1,0 l/ha Śodek stosować zapobiegawczo od fazy, gdy powstały po przekwitnięciu owoc osiąga wielkość do 10 mm do fazy, gdy owoce są dojrzałe do zbioru (BBCH 71-87).
Choroby przechowalnicze – parch przechowalniczy, gorzka zgnilizna jabłek.

 

Środek stosować zapobiegawczo w okresie poprzedzającym zbiór – od 30 dni przed zbiorem do dnia zbioru.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji): nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz): nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo: nie dotyczy.

Dostępne opakowania: 1 l, 5 l
Okres ważności: 2 lata