Pantera 040 EC

PANTERA 040 EC jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do selektywnego zwalczania jednorocznych i wieloletnich chwastów jednoliściennych (po ich wzejściu) w niektórych roślinach rolniczych, warzywnych w okresie wegetacji oraz do zwalczania perzu właściwego w zespole uprawek pożniwnych.

Zalety

  • skuteczność zwalczania chwastów również z silnie rozbudowanym systemem korzeniowym
  • niskie koszty zabiegu
  • formulacja zawiera zwilżacz nie wymaga dodatku wspomagacza !
  • skuteczność w zmiennych warunkach pogodowych
  • nie ulega rozkładowi pod wpływem słońca
  • deszcz w 1 godz. po zabiegu nie zmniejsza skuteczności działania preparatu

Zawartość substancji czynnej

chizalofop-P-tefurylowy (związek z grupy pochodnych kwasu arylofenoksypropionowego) – 40 g/l

Sposób działania

Środek wykazuje działanie systemiczne, jest pobierany bardzo szybko przez liście, a następnie przemieszczany w roślinie, hamując wzrost i rozwój chwastów. Działanie środka na chwasty objawia się żółknięciem, a następnie zasychaniem najmłodszych liści i widoczne jest po upływie około 6-10 dni od opryskiwania. Pełny efekt widoczny jest po 14-20 dniach. Chłodna i bezdeszczowa pogoda opóźnia działanie środka, ale nie obniża jego skuteczności. Działanie środka przyspiesza ciepła pogoda i dostatecznie wilgotna gleba, co sprzyja szybkiemu jego wchłanianiu przez intensywnie rosnące chwasty. Opady deszczu występujące 6 godzin po zabiegu nie mają wpływu na działanie środka. Chwasty jednoroczne są najbardziej wrażliwe na działanie środka od fazy 2 liści do początku krzewienia, chwasty wieloletnie (np perz właściwy) począwszy od fazy 4-6 liści.

Uprawa Zwalczane chwasty Zalecana
dawka
Termin stosowania
ROŚLINY ROLNICZE
Burak
cukrowy
Chwastnica jednostronna
i inne chwasty
prosowate
1 l/ha Zabieg wykonać do końca fazy krzewienia chwastów; w celu obniżenia zużycia środka można zastosować go w dawce dzielonej dwa razy po 0,4 l/ha, pierwszy zabieg wykonać, gdy chwasty znajdują się w fazie 1-3 liści, drugi zabieg w 8-14 dni po pierwszym, gdy ponownie wschodzące chwasty znajdują się w fazie 1-3 liści
Perz właściwy 1,5-2 l/ha Opryskiwać, gdy rośliny buraka wytworzyły
pierwszą parę liści do momentu, gdy zakryły nie więcej niż 50% międzyrzędzi
Rzepak
ozimy
Perz właściwy, samosiewy
zbóż
2 l/ha Zabieg wykonać gdy perz właściwy znajduje się w fazie 4-6 liści
Rzepak jary Perz właściwy 1,5-1,75 l/ha Zabieg wykonać gdy perz właściwy znajduje się w fazie 4-6 liści
ROŚLINY WARZYWNE
Cebula Chwastnica jednostronna
i inne chwasty
prosowate
0,8-1,5 l/ha Zabieg wykonać w fazie 3-4 liści cebuli
Perz właściwy 1,75-2 l/ha
Marchew Chwastnica jednostronna
i inne chwasty
prosowate
0,8-1,5 l/ha Zabieg wykonać w fazie 2-3 liści marchwi
Perz właściwy 1,75-2 l/ha
Groch Perz właściwy 1,75-2 l/ha Zabieg wykonać w fazie 2-4 liści grochu

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji): nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do konsumpcji (okres karencji):

  • burak cukrowy – 87 dni;
  • cebula, marchew – 30 dni;
  • groch – 45 dni;
  • rzepak ozimy i jary – 70 dni.

Dostępne opakowania: 1 l, 5 l , 10 l
Okres ważności: 3 lata

UWAGI

BURAK CUKROWY

W celu równoczesnego zwalczenia chwastów prosowatych i ograniczenia występowania niektórych chwastów dwuliściennych środek Pantera 040 EC można stosować łącznie z herbicydem Safari 50 WG w dawce 30 g/ha. Na plantacjach, na których wykonuje się przerywkę, środek stosować na 10 dni przed przerywką lub w 10 dni po przerywce (gdy chwasty prosowate pojawiły się ponownie).