Paket 250 EC

Środek u z grupy regulatorów wzrostu w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej. Środek stosuje się w celu zapobiegania wyleganiu w intensywnych technologiach uprawy, z wysokim poziomem nawożenia azotowego. Preparat pobierany jest głównie przez liście i źdźbła zbóż, a następnie przenoszony do tkanek merystematycznych zapobiegając nadmiernemu wydłużaniu się międzywęźli. Nie powoduje redukcji długości korzeni i masy rośliny. Skrócenie i usztywnienie źdźbeł zbóż zapobiega wyleganiu łanu.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczypolowych.

Zawartość substancji czynnej

trineksapak etylu (substancja z grupy cykloheksanodionów) – 250 g/l (20,70%)

Materiały do pobrania:

Uprawa Maksymalna/
zalecana
dawka dla
jednorazowego
zastosowania
Termin stosowania
Pszenica ozima 0,4 l/ha Środek należy stosować od końca fazy krzewienia do fazy liścia flagowego BBCH 29-39
Jęczmień ozimy 0,6 l/ha Środek należy stosować od końca fazy 1. kolanka do fazy 4. kolanka BBCH 31-3
Pszenżyto ozime 0,6 l/ha Środek należy stosować od końca fazy 1. kolanka do fazy 2. kolanka BBCH 31-32

Nie dotyczy

Środka nie stosować:
  • na rośliny poddane działaniu niekorzystnych czynników środowiska, takich jak np.: nadmierna wilgotność podłoża, mróz, susza, choroby lub szkodniki;
  • na rośliny słabo rosnące, np.: w okresie długotrwałej suszy, upałów lub w przypadku niedostatecznego nawożenia
  • podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne.