13 tydzień (26.03.2018 r.)

IMG_2858

Drzewa owocowe (jabłoń, grusza, śliwa, czereśnia, wiśnia, brzoskwinia, morela, leszczyna, orzech włoski)
Znaczne zmiany pogodowe pod koniec lutego (mróz > – 15°C w nocy), początek marca ocieplenie (>15°C w dzień) a następnie klikudniowy powrót zimy (mróz od – 8°C do – 12°C w nocy) i znów ocieplenie (>20°C w dzień) wpłynęły na ogólną kondycję roślin – rozhartowanie, a także uszkodzenia  mrozowe (podmarznięcia podstawy pąków czy popękania kory w młodych nasadzeniach). Biorąc pod uwagę powyższe dla zagęszczenia soków komórkowych i przyspieszenia ich przewodzenia, co podniesie ogólną tolerancję na kwietniowe przymrozki, a także zregeneruje wcześniejsze uszkodzenia  mrozowe rekomendujemy aplikację biostymulatora (powtórzyć co 10-14 dni w zależności od stopnia uszkodzeń):IMG_2869
Asahi SL (0,6 l/ha)

Warunki zastosowania Asahi SL:
• możliwość łączenia ze ś.o.r. (np.: Syllit 65 WP) lub nawozami dolistnymi stosowanymi w tym okresie (saletra potasowa, dolistny nawóz cynkowy),
• mieszanina: Asahi SL (0,6 l/ha) + dolistny nawóz cynkowy (2 l/ha) + saletra potasowa (1%), która znacznie poprawia ogólną kondycję roślin po zimie (tolerancja na wiosenne przymrozki), regeneracja uszkodzeń  mrozowych oraz lepszy start roślin na wiosnę (przewodzenie soków, stymulacja tzw. „pompy ssącej”) – stosować po zachodzie słońca lub w dzień pochmurny, z zachowaniem stężenia i ilości 500 l wody na ha.

Brzoskwinia

IMG_2875Początek pękania pąków (BBCH 08-09) to idealny moment na zastosowanie fungicydu:
Syllit 65 WP (1,3 kg/ha) – do zwalczania kędzierzawości liści brzoskwini
Warunki zastosowania Syllit 65 WP:
• aplikacja przy temperaturze min. 6°C,
• wcześniejsze rozpuszczenie środka w ciepłej wodzie (wiadro).
Do tego zabiegu fungicydowego można dodać dodatkowo:
• biostymulator Asahi SL (0,6 l/ha) – poprawia kondycję roślin po zimie, regeneruje uszkodzenia  mrozowe (w zależności od stopnia uszkodzeń) oraz przyspiesza start roślin na wiosnę
• saletra potasowa (1%) – poprawia kondycję roślin po zimie, regeneruje uszkodzenia  mrozowe oraz przyspiesza start roślin na wiosnę (stosować po zachodzie słońca lub w dzień pochmurny, z zachowaniem stężenia i ilości 500 l wody na ha)
• dolistny nawóz cynkowy (2 l/ha) – poprawia kondycję roślin po zimie (wzrost mrozoodporności), regeneruje uszkodzenia mrozowe oraz przyspiesza start roślin na wiosnę

Krzewy jagodowe (truskawka, malina, porzeczka czarna, porzeczka czerwona i biała, agrest, borówka wysoka, aronia, jeżyna, jagoda kamczacka, winorośl)

IMG_2884
Pogody w marcu i lutym przyczynił się do słabego przezimowania plantacji jagodowych, a zwłaszcza truskawek, gdzie lokalnie stwierdzono podmarznięcie wiązek przewodzących korony i dlatego do regeneracji tych uszkodzeń, a także zagęszczenia soków komórkowych oraz przyspieszenia ich przewodzenia (wzrost odporności na kwietniowe przymrozki) na wszystkie uprawy jagodowych zalecamy użycie biostymulatora (powtórzyć co 10-14 dni w zależności od stopnia uszkodzeń):
Asahi SL (0,6 l/ha)

Warunki zastosowania Asahi SL:IMG_2887
• możliwe stworzenie mieszaniny: Asahi SL (0,6 l/ha) + dolistny nawóz cynkowy (2 l/ha) + saletra potasowa (1%), która znacznie poprawia ogólną kondycję roślin po zimie (tolerancja na wiosenne przymrozki), regeneracja uszkodzeń  mrozowych oraz lepszy start roślin na wiosnę (przewodzenie soków, stymulacja tzw. „pompy ssącej”) – stosować po zachodzie słońca lub w dzień pochmurny, z zachowaniem stężenia i ilości 500 l wody na ha.

Porzeczka czarna, porzeczka czerwona i biała, agrest

IMG_2879
Okres od pękania pąków (BBCH 09-10) do 3 tygodnie przed kwitnieniem to czas poza korzeniowej nawożenia plantacji nawozem:
Arysta Siarka  (5 kg/ha) – znacznie ogranicza porażenie przez amerykańskiego mączniaka agrestu oraz populację wielkopąkowca porzeczkowego zwłaszcza na odmianach podatnych

Warunki zastosowania Arysta Siarka :
• aplikacja przy temperaturze min. 5°C,
• unikać aplikacji nawozu przy silnym nasłonecznieniu,
• możliwe stworzenie mieszaniny: Arysta Siarka (5 kg/ha) + Asahi SL (0,6 l/ha)
• nie łączyć z: dolistny nawóz cynkowy (2 l/ha) + saletra potasowa (1%) (aplikacja 2-3 dni odstępu od zabiegu Arysta Siarka )

 

 

 

 

 

Tomasz Sikora
Kierownik Wdrożeń w Sadownictwie Arysta LifeScience