Tydzień 15 (15.04.2017)

Kwitnąca czereśnia

Jabłonie

Parch jabłoni

Wegetacja przebiega znacznie szybciej niż w ubiegłych latach, aktualnie mamy już zawansowaną fazę „zielonego pąka” (BBCH 55-56), a w niektórych kwaterach  początkową fazę „różowego pąka” (BBCH 56-57). Dłuższy okres zwilżenia liści spowodowany obfitymi opadami powinien skłonić nas do wykonania kolejnego zabiegu na patogena Venturia inaequalis (jak tylko pozwolą na to warunki atmosferyczne – zaprzestanie opadów) stosując:

  • Captan 80 WG (1,9 kg/ha)– w przypadku, kiedy od ostatniego zabiegu minęło już 4-5 dni – działanie interwencyjne do 36 godz. po infekcji,

Do tego zabiegu fungicydowego można dodać  dodatkowo:

  • Syllit 65 WP (1 kg/ha) – w przypadku, kiedy od ostatniego zabiegu minęło już 7 i więcej dni (preparat rozpuścić najpierw w wiadrze i następnie wlać do opryskiwacza a na końcu dodać Captan 80 WG przy włączonym mieszadle opryskiwacza) – działanie interwencyjne do 72 godz. po infekcji,
  • Silwet Stik (0,06-0,1%) – w przypadku rejonów, gdzie spodziewane są dalsze opady deszczu w celu „przylepienia” fungicydu/fungicydów,
  • Asahi SL (0,6 l/ha) – w przypadku rejonów, gdzie wystąpił dodatkowo grad- na regeneracje uszkodzonych tkanek i wzmocnienie drzew przed okresem kwitnienia szczególnie przy niskich temperaturach jakie obecnie mamy,
  • produkt cynkowo-borowy, który warto aplikować właśnie w tym okresie, a zwłaszcza jeśli nie było go na jesieni poprzedniego roku.

Mączniak jabłoni

Faza „zielonego pąka” (BBCH 55-56) to czas zwalczania tego patogena zwłaszcza na odmianach podatnych: ‘IDARED’, ‘CORTLAND’, ‘PAULARED’, ‘LOBO’. W tym celu warto zastosować produkt: Arysta Siarka (6 kg/ha). Istnieje możliwość łączenia z Captan 80 WG. Przeciwskazania– nie stosować na mokry liść i w mieszaninie z innymi produktami stosowanymi w tym okresie oprócz  Captan 80 WG. Produkt Arysta Siarka ograniczy dodatkowo populację: przędziorków (owocowca i chmielowca) oraz pordzewiacza jabłoniowego.

Zaraza ogniowa

Ochronę przed tym groźnym patogenem powinno się zacząć właśnie od fazy „zielonego pąka” (BBCH 55-56) przemiennie co 10 dni, przy wykorzystaniu biologicznego produktu: Plantivax (0,75 l/ha) z możliwością mieszania z fungicydami zwalczającymi tą chorobę. Produkt ten podnosi w znaczącym stopniu naturalną odporność na porażenie zwłaszcza u odmian podatnych: ‘IDARED’, ‘SAMPION’, ‘GLOSTER’, ‘JONAGOLD’ i sporty, ‘LIGOL’, ‘EARLY GENEVA’ i kwaterach zagrożonych, gdzie patogen ten występował przez okres ostatnich dwóch lat.

Do tego zabiegu fungicydowego można dodać  dodatkowo:

  • produkt cynkowo-borowy, który warto aplikować właśnie w tym okresie a zwłaszcza jeśli nie było go na jesieni poprzedniego roku.

Przędziorek owocowiec

W fazie „zielonego pąka” (BBCH 55-56) warto wykonać zabieg zwalczający zwłaszcza w czasie wylęgania się larw z jaj zimowych na odmianach szczególnie zasiedlanych przez tego szkodnika: ‘GALA’ i sporty, ‘PIROS’, ‘LOBO’, ‘IDARED, ‘GOLDEN DELICIOUS’, ‘RUBIN’, ‘RUBINOLA’ używając akarycyd: Zoom 110 SC (0,45 l/ha).

Do tego zabiegu insektycydowego można dodać  dodatkowo:

  • Silwet Gold (0,06-0,1%) – zapewnienie maksymalnego pokrycia liści substancją aktywną i zwiększenie efektywności zabiegu.

Grusze

Parch gruszy

Wskazówki dotyczące parcha jabłoni.

Zaraza ogniowa

Wskazówki dotyczące zarazy ogniowej na jabłoni przy zastosowaniu biologicznego środka: Plantivax (0,75 l/ha) przy odmianach szczególnie wrażliwych na porażenie: ‘BONKRETA WILLIAMSA’, ‘GENERAL LECLERC’, ‘FAWORYTKA’, ‘KOMISÓWKA’, ‘PARYŻANKA’, ‘KONFERENCJA’, ‘TRIUMF PACKHANA’, ‘CALOLA’, ‘VERDI’, ‘DICOLOR’, ‘HIGHLAND’, ‘PSTRĄGÓWKA’ oraz w kwaterach zagrożonych, gdzie patogen ten występował przez ostatnie 2-wa sezony wegetacyjne.

Do tego zabiegu insektycydowego można dodać  dodatkowo:

  • Silwet Gold (0,06-0,1%) – zapewnienie maksymalnego pokrycia liści substancją aktywną i zwiększenia efektywności zabiegu.

Nawożenie gruszy w tym okresie nawozem: Arysta Siarka (6 kg/ha) zwiększy efektywność pobierania przez drzewa azotu (N) oraz ograniczy dodatkowo populacje takich szkodników jak: wzdymacz gruszowy, podskórnik gruszowy czy przędziorki.

Miodówka gruszowa plamista, żółta i czerwona

Znaczne ochłodzenie wpłynęło na zmniejszoną aktywność tych szkodników. Po spodziewanym ociepleniu warto przeprowadzić lustrację kwater i po przekroczeniu progu szkodliwości (15 miodówek / gałąź z 35 prób) dopiero wykonać zabieg zwalczający przy użyciu: Dimilin 480 SC (0,375 l/ha) z dodatkiem zwilżacza: Silwet Gold (0,06-0,1%).

Wiśnie, Czereśnie, Brzoskwinie,Morele

Wczesne odmiany wiśni i czereśni zaczęły już kwitnąć a większość odmian brzoskiwini i moreli jest w już w pełni kwitnienia a przy niesprzyjających warunkach niskich temperatur dobrze byłoby w tym czasie zastosować biostymulator: Goëmar BM 86. (3 l/ha) w celu zintensyfikowania i przedłużenia kwitnienia.

Do tego zabiegu można dodać  dodatkowo:

  • produkt borowy, który poprawi znacznie procesy zapylenia/zapłodnienia kwiatów.

Aby zwiększyć atrakcyjność kwiatów dla pszczół na początku kwitnienia warto aplikować atraktant przywabiający owady zapylające kwiaty: Pollinus (1 l/ha).

Truskawki

Biała plamistość liści

W okresie przed kwitnieniem (BBCH 50-59) należy rozpocząć ochronę przeciw tej chorobie stosując biologiczny fungicyd: Vaxiplant (1 l/ha) i powtarzać zabiegi co 7-10 dni przemiennie z fungicydami. Preparat można również mieszać z fungicydami, nawozami, biostymulatorami wzrostu i in. stosowanymi w tym samym czasie. Stosując ten produkt zwalczamy także czerwoną plamistość liści, mączniaka prawdziwego oraz szarą pleśń.

Truskawki, Maliny

Przędziorek owocowiec

Przed kwitnieniem (BBCH 50-59) należy lustrować plantacje pod kątem występowania tego szkodnika, gdy zostanie przekroczony próg szkodliwości – 2 stadia ruchome / 1 liść złożony – to sygnał na wykonanie zabiegu zwalczającego. W tym czasie rekomendowany jest acarycyd: Acaramik 018 EC (1,2 l/ha) – truskawka, (0,5 l/ha) – malina. w dzień pochmurny lub po zachodzie słońca, ponieważ w innych warunkach bardzo szybki rozpad substancji aktywnej.

Do tego zabiegu insektycydowego można dodać  dodatkowo:

  • Silwet Gold (0,06-0,1%) – zapewnienie maksymalnego pokrycia liści substancją aktywną i zwiększenia efektywności zabiegu.

Na plantacjach możemy także zwalczać chwasty jednoliścienne jednoroczne (owies głuchy, chwastnica jednostronna, wiechlina roczna, prosowate, samosiewy zbóż) i jednoliścienne wieloletnie (perz właściwy) stosując herbicyd: Select Super 120 EC (0,8-2 l/ha). Wyższą dawkę (2 l/ha) trzeba zastosować do zwalczania perzu właściwego.

Wszystkie

Na uprawach (ziarnkowe, pestkowe, jagodowe), gdzie wystąpiły opady gradu wskazane jest w jak najkrótszym czasie zastosować biostymulator: Asahi SL  (0,6 l/ha). Preparat miesza się z większością agrochemikaliów.

Zalecenia przygotował:

Tomasz Sikora

Specjalista Arysta LifeScience