Neo Stop 120 RTU

Neo-Stop 120 RTU jest środkiem ochrony roślin z grupy regulatorów wzrostu w postaci gotowej do użycia cieczy, przeznaczonym do stosowania na przenośnikach taśmowych w czasie załadunku bulw ziemniaka do przechowalni. Środek zapobiega kiełkowaniu bulw, a przez to ogranicza ubytek masy bulw i spadek ich jakości.

Zalety

  • skuteczne hamowanie kiełkowania bulw przez cały okres przechowywania
  • poprawia jakość plonu – mniejsze ubytki naturalne

Zawartość substancji czynnej

chloroprofam (związek z grupy karbaminianów) – 120 g/l (11,7%)

Termin i sposób stosowania

Środek Neo-Stop 120 RTU należy stosować po zbiorach, jednokrotnie, przy użyciu automatycznego opryskiwacza pozwalającego na równomierne pokrycie bulw ziemniaka. Środek stosuje się na przenośniku taśmowym w czasie załadunku bulw do przechowalni.Można też stosować na stołach z przenośnikami rolkowymi. Najlepsze rezultaty osiąga się stosując środek na bulwy suche, czyste, zdrowe, o dojrzałej skórce. Aby zapewnić dobre pokrycie bulw należy stosować opryskiwacze z dyszami pełnostożkowymi lub tarczami rozpylającymi (dyskami obrotowymi), umożliwiającymi opryskiwanie drobnokropliste. Nie należy stosować dysz płaskostrumieniowych i pustostożkowych. Rekomendowany czas opryskiwania bulw to co najmniej 3 sekundy. Opryskiwacz musi być wyposażony w plastikową osłonę zapobiegającą znoszeniu cieczy.

Uprawa Działanie Maksymalna/ zalecana dawka
Ziemniaki przeznaczone
do przetwarzania przemysłowego
Zapobieganie kiełkowaniu bulw w czasie przechowywania 150 ml/t bulw

18 g substancji czynnej/1 t,

maksymalna liczba zabiegów: 1

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Nie dotyczy
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie dotyczy

 

 1l, 5l, 10l, 20l
Okres ważności: 2 lata

Zabieg zabezpiecza bulwy ziemniaka przed kiełkowaniem na okres 6-9 miesięcy zależnie od temperatury przechowywania i odmiany. Zalecana temperatura przechowywania bulw potraktowanych środkiem wynosi od +7 do +10oC .

W późniejszym okresie, jeżeli pojawią się pierwsze kiełki, może być konieczne wykonanie zamgławiania środkiem zawierającym substancję czynną chloroprofam, które należy wykonać zgodnie z etykietą środka zalecanego do zamgławiania.W takim przypadku nie stosować w sumie więcej niż 36 g substancji czynnej chloroprofam na 1 tonę bulw ziemniaka w całym okresie przechowywania.Środka nie stosować na ziemniaki sadzeniaki.

Nie wolno przechowywać bulw potraktowanych środkiem i bulw przeznaczonych do sadzenia w tym samym pomieszczeniu i budynku.

Nie wolno przechowywać bulw ziemniaków sadzeniaków w skrzyniach, ani pomieszczeniach i budynkach, w których stosowano środek Neo-Stop 120 RTU.