Moximate 725 WP

Środek grzybobójczy w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej, o działaniu powierzchniowym i wgłębnym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie ziemniaka przed zarazą ziemniaka. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Zalety

Zawartość substancji czynnej

cymoksanil (substancja z grupy aminoacetylomoczników) – 4,5% (45 g/kg),
mankozeb (substancja z grupy ditiokarbaminianów) – 68,0% (680 g/kg)

Sposób działania

Środek grzybobójczy o działaniu powierzchniowym i wgłębnym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie ziemniaka przed zarazą ziemniaka.

Uprawa Zwalczane
choroby
Maksymalna/
zalecana
dawka dla
jednorazowego
zastosowania
Termin stosowania
Ziemniak Zaraza
ziemniaka
2,5 kg/ha Środek stosować nie wcześniej niż od początku fazy wzrostu pędów (zakrywania międzyrzędzi), BBCH 30.
Pierwszy zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją lub: na plantacjach odmian wczesnych i na obszarach o wysokim ryzyku wystąpienia zarazy w okresie zwierania się roślin w rzędach, na plantacjach odmian późnych w okresie wystąpienia pierwszych objawów choroby na odmianach wczesnych.
Po wykonaniu pierwszego zabiegu następne zabiegi wykonywać co 10-14 dni. Jeśli w przewidywanym czasie następnego zabiegu prognozowane jest wystąpienie opadów deszczu okres pomiędzy zabiegami może być skrócony do 7 dni. Na plantacjach nawadnianych, gdzie ryzyko wystąpienia zarazy jest wysokie lub w warunkach silnej presji ze strony patogena okres pomiędzy zabiegami skrócić do minimum (7 dni).

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji): nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): ziemniak – 7 dni.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz): nie dotyczy.

Brak w sprzedaży
Okres ważności: 2 lata