MaxCel

MaxCel jest środkiem z grupy regulatorów wzrostu i rozwoju roślin w formie koncentratu rozpuszczalnego w wodzie. Środek MaxCel stosuje się w uprawie jabłoni w celu przerzedzania zawiązków, zwiększenia wielkości owoców i zapobiegania wystąpieniu przemiennego kwitnienia jabłoni. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza sadowniczego lub opryskiwacza ręcznego.

Zawartość substancji czynnej

6-benzyloadenina (substancja z grupy puryn) – 20 g/l (1,9%)

Uprawa Działanie Maksymalna/
zalecana
dawka dla
jednorazowego
zastosowania
Termin stosowania
Jabłoń Przerzedzanie zawiązków owoców, poprawa wielkości owoców 3,75 – 7,5 l/ha
(3,75 l/ha na 1 m wysokości korony drzew – maksymalna wysokość korony drzew 2 m)
Środek należy zastosować po kwitnieniu, gdy owoce osiągną wielkość 7-15 mm (wielkość optymalna: 10-12 mm), w fazie rozwojowej BBCH 71-72 (początek rozwoju owoców).

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji): Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): 86 dni

Okres ważności: 3 lata

Środka nie stosować:

  • w sadach narażonych na stres spowodowany suszą lub niskimi temperaturami.