Kosmik 360 SL

Kosmik 360 SL jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania perzu oraz innych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych (rocznych i wieloletnich) na polach uprawnych, w roślinach sadowniczych, a także chwastów i zbędnej roślinności na terenach nieużytkowanych rolniczo, w tym na torach kolejowych oraz do desykacji zbóż i rzepaku ozimego przed zbiorem. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych, opryskiwaczy sadowniczych wyposażonych w belkę herbicydową, opryskiwaczy ręcznych oraz sprzętu naziemnego montowanego na pojazdach szynowych.

Zalety

  • szerokie spektrum zwalczanych chwastów
  • możliwość użycia niemal w ciągu całego okresu wegetacji
  • szybkie i skuteczne działanie

Zawartość substancji czynnej

glifosat (związek z grupy pochodnych kwasu fosfonowego, w formie soli izopropyloaminowej) – 360 g/l (30,85%)

Sposób działania

Kosmik 360 SL jest dolistnym herbicydem o działaniu systemicznym. Pobierany jest poprzez zielone części roślin (liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę), a następnie przemieszcza się w całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzeni, rozłogów itp ) powodując ich zamieranie. Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie) widoczne są po upływie 7-10 dni od zabiegu. Całkowite zamieranie roślin następuje po około 3 tygodniach. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka.

Uprawa/ Inne tereny Maksymalna/
zalecana
dawka dla
jednorazowego
zastosowania
Termin stosowania
POLA UPRAWNE – PRZED ZBIOREM ROŚLIN UPRAWNYCH, W CELU DESYKACJI  I ZWALCZANIA PERZU ORAZ INNYCH CHWASTÓW, A TAKŻE UŁATWIENIA ZBIORU
Pszenica ozima 3 l/ha Środek stosować w fazie dojrzałości woskowej ziarna, gdy wilgotność ziarna wynosi 20-30%, to jest na 10-14 dni przed przewidywanym zbiorem, w momencie wykonywania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie intensywnego rozwoju
Rzepak ozimy Zabieg wykonać w fazie dojrzałości technicznej rzepaku, gdy nasiona są wykształcone i wilgotność nasion wynosi poniżej 30%, łuszczyny na pędach głównych w 2/3 są barwy żółtoseledynowej natomiast 70% nasion jest barwy czerwonobrązowej, w momencie przeprowadzania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie intensywnego wzrostu
POLA UPRAWNE – PO ZBIORZE ROŚLIN UPRAWNYCH, PRZED ROZPOCZĘCIEM UPRAW POŻNIWNYCH – ZWALCZANIE PERZU WŁAŚCIWEGO I INNYCH CHWASTÓW
3-4 l/ha
(maksymalna
dawka 4 l/ha)
Środek stosować do późnej jesieni na zielone, intensywnie rosnące chwasty, po zbiorze rośliny uprawnej, ale przed zastosowaniem środka nie wykonywać żadnych zabiegów uprawowych; w momencie zabiegu rośliny perzu powinny mieć wysokość 10-25 cm i wytworzone co najmniej 3-4 w pełni wykształcone liście; jednoroczne chwasty jednoliścienne powinny mieć co najmniej 5 cm wysokości, a chwasty dwuliścienne w pełni wykształcone dwa liście właściwe
ROŚLINY SADOWNICZE
Jabłoń 3-5 l/ha
(maksymalna
dawka 5 l/ha)
Środek stosować w okresie od wiosny do jesieni na zielone chwasty, w czasie ich intensywnego wzrostu, stosując dawkę potrzebną do zniszczenia występujących gatunków chwastów
TERENY NIEUŻYTKOWANE ROLNICZO
Place magazynowe, tereny przemysłowe, torowiska, pobocza dróg, tereny wokół domu i na działce obok fundamentów budynków, wzdłuż płotów i innych ogrodzeń, między płytami, brukiem, kostką chodnikową, jak również innymi stałymi konstrukcjami o twardych lub półprzepuszczalnych powierzchniach, na których ma miejsce niepożądany silny wzrost chwastów i konieczne jest ich całkowite wyeliminowanie, wokół drzew i kęp, kwiatów, pod żywopłotami i krzewami, tereny przeznaczone na założenie ogrodu, działki, trawnika, ogrody silne zachwaszczone wieloletnimi
chwastami dwuliściennymi przed
rozpoczęciem ich uprawy
4-5 l/ha
(maksymalna
dawka 5 l/ha)
W momencie wykonywania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie intensywnego wzrostu
Tory kolejowe 5 l/ha

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji): nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz): nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo: 5-7 dni.

Dostępne opakowania: 1 l, 5 l, 20 l
Okres ważności: 2 lata

UWAGI

PSZENICA OZIMA

Kosmik 360 SL można stosować łącznie z siarczanem amonowym w dawce Kosmik 360 SL 3 l/ha + siarczan amonowy 5 kg/ha Zalecana ilość wody: 150-250 l/ha.

W okresie występowania wysokich temperatur w ciągu dnia zabieg wykonać rano lub późnym popołudniem. Zbiór kombajnowy wykonywać pod kątem prostym lub w kierunku przeciwnym do przejazdu opryskiwacza. Nie stosować środka w zbożu z wsiewkami oraz w roślinach przeznaczonych na materiał siewny. Słomy nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej; można jej używać jako paszy lub podściółki dla zwierząt.

RZEPAK OZIMY (PRZED ZBIOREM)

W celu osiągnięcia właściwego zwalczenia chwastów zbiór wykonać po upływie 10 dni po zabiegu. Aby uzyskać pełen efekt dosuszenia rzepaku zaleca się wykonać zbiór kombajnem w 14-21 dni po zabiegu. Środka nie stosować na plantacjach nasiennych.

JABŁOŃ

Przed opryskiwaniem usunąć mechanicznie wszystkie odrosty korzeniowe drzew owocowych. Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej używając opryskiwaczy z osłonami tak, aby krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i niezdrewniałą korę drzew ze względu na możliwość ich uszkodzenia.