W 2017 roku firma Arysta LifeScience podjęła się organizacji oraz finansowania projektu monitorowania sadów jabłoniowych w centralnej i południowej Polsce. Celem projektu było określenie zagrożenia występowania form odpornych sprawcy parcha jabłoni na fungicydy strobilurynowe, anilinopirymidynowe i pochodne guanidyny. Decyzja, o tym jakiego środka użyć do zwalczania parcha powinna być oparta na realnym ryzyku odporności w naszym sadzie, a nie na opiniach lub nieaktualnych danych, stąd pomysł rozpoczęcia projektu i oceny skali problemu.

Do sadowników przekazano szczegółową procedurę pobierania liści z objawami chorobowymi, zabezpieczania liści przed wysychaniem, sposobami ich schładzania, szczegółowego opisywania próbek. Analizę próbek przeprowadzały trzy ośrodki: Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie oraz Instytut Praktycznego Sadownictwa.

– odrzucone próby były bez widocznych plam parcha lub plamy te zostały zaleczone opryskami fungicydowymi, a zarodniki nie kiełkowały

Zalecenia dla sadowników w związku z wynikami przeprowadzonych analiz:

W przypadku stwierdzenia osłabienia skuteczności któregoś z fungicydów zwalczającego parcha jabłoni i należącego do grupy podwyższonego wystąpienia odporności, w celu wydłużenia możliwości stosowania tego produktu w przyszłości należy starać się by stosować preparat wg poniższych zaleceń:

 

 • Wszystkie rodzaje preparatów stosować wyłącznie w mieszaninach z produktami o niskim ryzyku wytworzenia zjawiska odporności
 • Nie stosować częściej niż dwa zabiegi w sezonie (wliczając w to zabiegi przeciw mączniakowi i szarej pleśni)
 • Nie stosować, gdy widoczne są już plamy parcha
 • Nie stosować w momencie ryzyka wystąpienia najsilniejszych infekcji
 • Nie zaniżać dawek
 • Unikać wykonywania zabiegów w niesprzyjających warunkach atmosferycznych

 

JEŚLI CHCESZ WZIĄĆ UDZIAŁ LUB KONTYNUOWAĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE:

 PRAWIDŁOWO pobierz próbę liści, to znaczy:

 • Pobierz 50 liści lub zawiązków ze świeżymi, nie wyniszczonymi plamami parcha, jeśli to możliwe pochodzącymi z różnych części kwatery (konieczna jest wystarczająca ilość materiału)
 • Zbierz liście/zawiązki niezwłocznie po wystąpieniu objawów choroby, przed wykonaniem jakiegokolwiek zabiegu (zarodnikujące plamy parcha).
 • Próby możesz pobrać w niedzielę i dostarczyć je w poniedziałek, nie zapomnij jednak, że powinny one być przez noc przechowane w lodówce
 • Pobrany materiał roślinny zabezpiecz przed wyschnięciem, możesz do tego użyć zwilżonego ręcznika papierowego lub bibuły
 • Unikaj ekspozycji próbki na duże nasłonecznienie
 • PAMIĘTAJ O OPISANIU PRÓBY – to bardzo ważne. Użyj poniższego wzoru:

 

ETYKIETA PRÓBY

 

Imię i nazwisko                    ……………………………………………………………

Adres                                     ……………………………………………………………

Numer telefonu                   ……………………………………………………………

Odmiana jabłoni                  ……………………………………………………………

Data pobrania próby           ……………………………………………………………

Ostatni zabieg                      ……………………………………………………………

(jaki fungicyd i kiedy)

 

UCZESTNICTWO W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNE.


Fot. 1. Liść z aktywną plamą parcha (właściwy do pobrania)

AR (3)AR (13)

 

Fot.1, 2. Liść z aktywną plamą parcha (właściwy do pobrania)


AR (7)AR (8)

 

Fot. 3, 4. Wyniszczone, nieaktywne plamy parcha (niewłaściwe do badania)

 

Próbę dostarcz w ciągu 1 doby od pobrania, po uprzednim uzgodnieniu do wybranego doradcy sadowniczego z poniższej listy, w każdy poniedziałek
w terminie 14 maj – 25 czerwiec.

 

 • SOSKA KONSULTING :
  • Telefon kontaktowy: 666 310 710
  • Adres: Nowe Podole 38, 08-470 Wilga

 

 • IPSAD:
  • Telefon kontaktowy: 601 499 959
  • Adres: ul. Słoneczna 21, Kopana 05-555 Tarczyn

 

 • APPSAD
  • Telefon kontaktowy: 539 912 586
  • Adres: Narutowicza 43, 96-230 Biała Rawska

 

 • AGROSIMEX:
  • Telefon kontaktowy: 601 710 064
  • Adres: Sklep Goliany 43, 05-620 Błędów

 

 • PROCAM:
  • Telefon kontaktowy: 795 462 252
  • Adres: ul. Chwałki 45a, 27-600 Sandomierz

 

 Łącznie 7 terminów przekazania pobranych prób – w każdy poniedziałek

 • 05.2018.
 • 05.2018
 • 05.2018
 • 06.2018
 • 06.2018
 • 06.2018
 • 06.2018