Dane

Arysta LifeScience Polska Sp z o. o.

Adres:
ul. Przasnyska 6 b,
01-756 Warszawa
E-mail:
sekretariat@arysta.com
Telefon:
+ 48 22 866-41-80
Fax:
+ 48 22 866-41-90

Napisz do nas

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Arysta LifeScience Polska Sp z o.o., Ul. Przasnyska 6 b, 01-756 Warszawa
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora
3) Zapytania oraz dane przekazywane poprzez niniejszy formularz służą do wygenerowania e-mail kierowanego do osoby odpowiedzialnej za udzielenie informacji i nie są utrzymywane w żadnym systemie informatycznym prócz serwera poczty elektronicznej, na którym zachowane są jedynie do czasu rozwiązania sprawy a następnie usunięte.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu