Dane

UPL Polska Sp z o. o.

Adres:
ul. Stawki 40,
01-040 Warszawa
E-mail:
sekretariat@upl-ltd.com
Telefon:
+ 48 22 434-00-90

Napisz do nas

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (,,RODO”) informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Arysta LifeScience Polska Sp. z o.o., ul. Przasnyska 6 b, 01-756 Warszawa („Arysta”),
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wysłaną wiadomość, to jest komunikacji pomiędzy Panią/Panem a Arysta,
3. Zapytania oraz dane przekazywane poprzez niniejszy formularz służą do wygenerowania e-mail kierowanego do osoby odpowiedzialnej za udzielenie informacji i nie są utrzymywane w żadnym systemie informatycznym prócz serwera poczty elektronicznej, na którym zachowane są jedynie do czasu rozwiązania sprawy a następnie usunięte ,
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu,
5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora [art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO],
6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt,
7. Posiada Pani/Pan prawo do prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa,
9. W przypadku chęci skorzystania z przysługujących praw, prosimy o przesłanie pisma do siedziby firmy Arysta Lifescience Sp z o.o. lub na adres e-mail: Anna.Karbowniczek@arysta.com,
10. Więcej informacji o naszej Polityce Prywatności można uzyskać pod adresem: https://www.arysta.pl/polityka-prywatnosci-arysta-lifescience/