Indofil 80 WP

Środek grzybobójczy w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu powierzchniowym, przeznaczony do stosowania zapobiegawczego w ochronie ziemniaka, jabłoni i pomidora w uprawie polowej przed chorobami grzybowymi. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy sadowniczych (uprawa jabłoni), polowych (uprawa ziemniaka i pomidora) i ręcznych (uprawa pomidora i jabłoni).

Zalety

 • szerokie spektrum działania zapobiegawczego
 • wielokierunkowy mechanizm działania mankozebu
 • brak ryzyka pojawienia się odporności wśród patogenów
 • nie wykazuje fitotoksyczności względem roślin uprawnych
 • bezpieczny dla ludzi i zwierząt
 • działa hamująco na rozwój przędziorków

Zawartość substancji czynnej

mankozeb (związek z grupy ditiokarbaminianów) – 80% (800 g/kg)

Sposób działania

Fungicyd o działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego w ochronie upraw przed chorobami grzybowymi.

Uprawa Zwalczane
choroby
Maksymalna/
zalecana
dawka dla
jednorazowego
zastosowania
Termin stosowania
ROŚLINY ROLNICZE
Ziemniak Zaraza
ziemniaka
2 kg/ ha Stosować od fazy początku rozwoju pierwszych liści do fazy początku żółknięcia liści (BBCH 10-91)
1. Pierwszy zabieg:
obszary o największym zagrożeniu zarazą ziemniaka – zabieg należy wykonać przed zwieraniem się międzyrzędzi lub przed pojawieniem się pierwszych objawów choroby; w przypadku lokalnych komunikatów o występowaniu zarazy należy niezwłocznie przeprowadzić zabieg; obszary o niższym zagrożeniu zarazą ziemniaka – zabieg wykonać niezwłocznie po przekroczeniu lokalnych komunikatów o wystąpieniu zarazy;
2. Następne zabiegi wykonać w odstępie 7 dni
ROŚLINY SADOWNICZE
Jabłoń Parch
jabłoni
3 kg/ ha Stosować od fazy nabrzmiewania pąków kwiatowych do fazy osiągnięcia przez owoce 90% typowej wielkości (BBCH 51-79); zabieg należy wykonać zgodnie z harmonogramem prognozy wystąpienia parcha jabłoni
ROŚLINY WARZYWNICZE
Pomidor
(w uprawie
polowej)
Zaraza
ziemniaka
2 kg/ha Stosować od fazy całkowicie rozwiniętego pierwszego liścia do fazy zakończenia rozwoju owoców (BBCH 11-79); zabieg należy wykonać w przypadku pojawienia się pierwszych objawów choroby lub zgodnie z sygnalizacją

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta: nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

 • ziemniak – 7 dni;
 • jabłoń – 35 dni;
 • pomidor – 3 dni.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz): nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo: nie dotyczy.

Dostępne opakowania: 1 kg, 25 kg
Okres ważności: 2 lata

UWAGI

 • W przypadku, gdy w programie zwalczania zarazy ziemniaka pierwszy zabieg wykonywany jest środkiem o działaniu układowym, środek ochrony roślin lndofi l 80 WP powinien być stosowany przemiennie z innymi środkami grzybobójczymi o innym mechanizmie działania.
 • Indofi l 80 WG jest środkiem o działaniu zapobiegawczym, który w ciągu całego sezonu wegetacyjnego jabłoni można stosować jednorazowo w programach ochrony z innymi środkami grzybobójczymi.
 • Indofi l 80 WG jest środkiem o działaniu zapobiegawczym, który w ciągu całego sezonu wegetacyjnego pomidora polowego można stosować maksymalnie 5 razy w odstępach 7 dniowych oraz przemiennie z innymi środkami grzybobójczymi o innym mechanizmie działania.
 • Środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych o odmiennym mechanizmie działania.
 • Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne.
 • Zabiegu nie wykonywać na mokre rośliny.