Gwarant 500 SC

Gwarant 500 SC jest środkiem grzybobójczym, koncentratem w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego lub w momencie wystąpienia pierwszych objawów chorób w ochronie pszenicy ozimej przed septoriozą liści i septoriozą plew, ziemniaka przed zarazą ziemniaka, pomidora przed zarazą ziemniaka i alternariozą, ogórka przed mączniakiem rzekomym dyniowatych, bobiku przed askochytozą bobiku i czekoladową plamistością bobiku, łubinu wąskolistnego i łubinu żółtego przed antraknozą łubinu, cebuli przed mączniakiem rzekomym cebuli, marchwi przed alternariozą naci marchwi i mączniakiem prawdziwym baldaszkowatych, selera przed septoriozą selera, fasoli przed antraknozą fasoli, grochu przed askochytozą grochu oraz roślin ozdobnych uprawianych pod osłonami przed plamistością liści i kwiatów. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwacza polowego.

Zalety

 • skuteczność działania niezmienna od lat
 • brak ryzyka pojawienia się odporności ze względu na unikalny sposób działania
 • zapobiegnie rozwojowi najgroźniejszych chorób warzyw
 • odporność na zmywanie przez opady
 • unikalna formulacja zapewniająca perfekcyjne przyleganie preparatu do rośliny i pozostawanie nawet podczas ulewnych deszczy
 • stabilność i niezmienna aktywność w różnych pH wody
 • bezpieczeństwo dla ludzi oraz zwierząt i pszczół

Zawartość substancji czynnej

chlorotalonil (tetrachloroizoftalonitryl) – związek z grupy ftalanów – 500 g/l (40,16%)

Sposób działania

Fungicyd o działaniu kontaktowym stosowany zapobiegawczo do ochrony upraw przed chorobami.

Uprawa Zwalczane
choroby
Maksymalna/
zalecana dawka
środka dla
jednorazowego
zastosowania
Termin stosowania
ROŚLINY ROLNICZE
Pszenica
ozima
Septorioza liści,
septorioza plew
1,0 l/ha Środek stosowany od fazy pierwszego kolanka do fazy liścia fl agowego w zalecanej dawce wykazuje średni poziom zwalczania chorób
Ziemniak Zaraza
ziemniaka
2,0 l/ha Zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją lub zapobiegawczo od fazy początku zawiązywania bulw do fazy gdy jagody pierwszego owocostanu są pomarszczone
ROŚLINY WARZYWNICZE
Pomidor
uprawiany
w gruncie
Zaraza
ziemniaka,
alternarioza
2,0 l/ha Zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją lub zapobiegawczo od fazy rozpoczęcia rozwoju pędów bocznych do fazy gdy 80% owoców uzyskuje typową barwę
Ogórek
uprawiany
w gruncie
Mączniak
rzekomy
dyniowatych
Opryskiwać zgodnie z sygnalizacją lub po wystąpieniu pierwszych objawów choroby w danym rejonie od fazy rozpoczęcia rozwoju pędów bocznych do fazy, gdy 80% owoców uzyskuje typową barwę

 

Stosowanie środka ochrony roślin w uprawach i zastosowaniach
Małoobszarowych

Uprawa Zwalczane
choroby
Maksymalna/
zalecana dawka
środka dla
jednorazowego
zastosowania
Termin stosowania
Bobik Askochytoza bobiku,
czekoladowa plamistość bobiku
2,0 l/ha Zabieg wykonać zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od początku fazy gdy są widoczne pierwsze pojedyncze, ale nadal zamknięte pąki kwiatowe nad liśćmi do końca fazy gdy 50% strąków osiąga typową długość (BBCH 55-75)
Łubin
wąskolistny
i żółty
Antraknoza łubinu
(Srodek Gwarant 500 SC stosowany w zalecanej dawce wykazuje średni poziom zwalczania choroby)
Cebula Mączniak rzekomy
cebuli
Zabieg wykonać zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od początku fazy gdy pęd kwiatowy jest typowej długości, a pochwa zamknięta do końca fazy gdy wytworzonych jest 50% torebek (BBCH 55-75)
Marchew Alternarioza naci
marchwi, mączniak
prawdziwy baldaszkowatych
Opryskiwać zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od początku fazy gdy widoczne są pierwsze pojedyncze ale nadal zamknięte pąki kwiatowe głównego kwiatostanu do końca fazy gdy 50% owoców osiąga typową wielkość (BBCH 55- 75)
Seler Septorioza selera
Fasola Antraknoza fasoli 2,0 l/ha Opryskiwać zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od początku fazy gdy pierwsze pąki kwiatowe wydłużają się do końca fazy, gdy 50% strąków osiąga typową długość, a strąki zaczynają się wypełniać nasionami (dla odmian z ograniczonym okresem kwitnienia) lub do końca fazy głównego okresu rozwoju strąków (dla odmian których okres kwitnienia nie jest ograniczony) (BBCH 55-75)
Groch Askochytoza grochu Opryskiwać zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od początku fazy gdy widoczne są pierwsze pojedyncze ale nadal zamknięte pąki kwiatowe na zewnątrz liści do końca fazy gdy 50% strąków osiąga typową długość (BBCH 55-75)
ROŚLINY OZDOBNE
Rośliny
ozdobne
uprawiane
pod osłonami
Plamistości liści
i kwiatów
200 ml środka
w 100 litrach
wody (stężenie
0,2%)

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji): nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin, bobik, łubin wąskolistny, łubin żółty – 14 dni.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

 • pomidor uprawiany w gruncie, ogórek uprawiany w gruncie – 3 dni;
 • ziemniak – 8 dni;
 • bobik, łubin wąskolistny, łubin żółty, cebula, marchew, seler – 14 dni;
 • fasola, groch – 35 dni;
 • pszenica ozima – 60 dni;
 • rośliny ozdobne uprawiane pod osłonami – nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

 • bobik, łubin wąskolistny, łubin żółty – 14 dni.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo: nie dotyczy.

Dostępne opakowania: 0,25 l, 1 l, 5 l, 20 l
Okres ważności: 2 lata

UWAGI

Pszenica ozima – w celu osiągnięcia poprawy w zwalczaniu chorób Gwarant 500 SC stosować w mieszaninie z Bumper 250 EC lub Soprano 125 SC od początku strzelania w źdźbło do początku fazy kłoszenia; maksymalna/ zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: Gwarant 500 SC – 1,0 l/ha + Bumper 250 EC – 0,5 l/ha
lub Gwarant 500 SC – 1,0 l/ha + Soprano 125 SC – 1,0 l/ha

Ziemniak – większą ilość wody stosować na rośliny o bujniejszej naci; na powierzchni traktowanej środek stosować raz na dwa lata.