Golf Extra

Środek chwastobójczy w formie płynu do sporządzania roztworu wodnego, przeznaczony do powschodowego zwalczania jednorocznych i wieloletnich chwastów dwuliściennych na trawnikach, boiskach sportowych, polach golfowych i innych rekreacyjnych obszarach trawiastych. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacz a polowego lub opryskiwacza ręcznego. Środek pobierany jest przez liście chwastów powodując ich deformację, a następnie zahamowanie wzrostu i zamieranie. Pierwsze objawy widoczne są po kilku dniach a proces obumierania następuje po ok. tygodniu od zastosowania. Pogoda ciepła i sprzyjająca rozwojowi roślin wzmaga działanie chwastobójcze środka.

Chwasty wrażliwe:

  • jaskier rozłogowy, koniczyna biała, mniszek lekarski, stokrotka polna

Chwasty średnioodporne:

  • babka zwyczajna

Zawartość substancji czynnych:

2,4-D w postaci soli dimetyloaminowej kwasu (2,4 dichlorofenoksy)octowego(związek z grupy fenoksykwasów)–70g/l (7,13%)
MCPA w postaci soli kwasu (4-chloro-2-metylofenoksy)octowego (związek z grupyfenoksykwasów) – 70g/l (6,98%)
mekoprop – P w postaci soli kwasu (R)-2-(4-chloro-2-metylofenoksy)propionowego (związek z grupy fenoksykwasów ) – 42g/l (4,35%) dikamba w postaci soli kwasu 2,5 dichloro -6-metoksybenzoesowego (związek z grupyfenoksykwasów) – 20g/l (2,2%).

Uprawa Maksymalna/zalecana
dawka dla jednorazowego
Termin stosowania
Trawniki, boiska sportowe, pola golfowe 7,5 l/ha

75 ml/10l/100m2

Stosować na wieloletnie trawniki w czasie całego okresu wegetacji traw od wiosny do jesieni (od kwietnia do połowy września) w okresie intensywnego wzrostu chwastów. Zabieg najlepiej wykonać, gdy chwasty dwuliścienne znajdują się w fazie siewki do fazy 6 liści właściwych. Warunki sprzyjające dla wzrostu roślin (temperatura powyżej 12 st. C, odpowiednia wilgotność gleby, światło słoneczne) wzmagają działania środka.

Karencja:

nie dotyczy

Prewencja:

Okres od zastosowania śordka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta:

6 godzin.

Nie wchodzić do czasu wyschnięcia cieczy użytkowanej na powierzchni roślin.

20 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml, 1 l,  500 ml,  1 l- 5l

Stosować co najmniej 5-7 dni po skoszeniu trawnika ( zwalczane chwasty powinny wytworzyć odpowiednią powierzchnię liści). Nie kosić trawnika co najmniej 7 dni po zastosowaniu środka (środek powinien przemieścić się do korzeni chwastów). Deszcz w ciągu 24 godzin od zabiegu zmniejsza skuteczność działania środka (zmywanie). Podczas zabiegu nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na rośliny nieprzeznaczone
do zniszczenia.Roślin traktowanych środkiem nie przeznaczać na paszę w roku stosowania środka.