Floramite 240 SC

Środek przędziorkobójczy w formie koncentratu stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, o działaniu kontaktowym, przeznaczony do zwalczania przędziorka chmielowca w uprawie ogórka oraz róży i chryzantemy uprawianych pod osłonami. Na roślinie działa powierzchniowo. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy ręcznych.

Zalety

 • środek z nowej grupy chemicznej.
 • brak odporności krzyżowej ze środkami z innych grup chemicznych
 • wysoka skuteczność w zwalczaniu jaj letnich, ruchomych form larwalnych oraz form dorosłych przędziorków (wszystkie stadia prócz jaj zimowych).
 • całkowicie bezpieczny dla roślin uprawnych, nie brudzi roślin (brak osadu).
 • bardzo korzystny profil ekotoksykologiczny.
 • bezpieczny dla drapieżnych roztoczy i owadów pożytecznych.
 • bezpieczny dla owadów zapylających (pszczoły, trzmiele).
 • może być polecany w Integrowanych Programach Ochrony.

Zawartość substancji czynnej

bifenazat (związek z grupy karbazynianów) – 240 g/l (22,62%),
substancja niebędąca substancją biologicznie czynną: propano – 1,2-diol

Sposób działania

Środek przędziorkobójczy o działaniu kontaktowym, przeznaczony do zwalczania przędziorka chmielowca w uprawie ogórka pod osłonami. Na roślinie działa powierzchniowo.

Uprawa Zwalczane
szkodniki
Maksymalne/
zalecane
stężenie dla
jednorazowego
zastosowania
Termin stosowania
ROŚLINY SADOWNICZE
Truskawka
(pod osłonami)
Przędziorek
chmielowiec
0,04-0,06% l/ha Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej z zachowaniem okresu karencji.
Truskawka
(w gruncie)
Przędziorki 0,4-0,6 l/ha Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej z zachowaniem okresu karencji.
ROŚLINY WARZYWNE
Ogórek
(pod osłonami)
Przędziorek
chmielowiec
0,04% zabiegi powinny być wykonywane w oparciu o systematycznie prowadzony monitoring występowania przędziorków; zwalczanie wykonać natychmiast po przekroczeniu progu szkodliwości; nie czekać, aż populacja szkodnika nadmiernie się rozwinie
pomidor, papryka, oberżyna
(pod osłonami)
Przędziorki
chmielowiec
0,04% Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej z zachowaniem okresu karencji.
ROŚLINY OZDOBNE
Róża,
chryzantema
(pod osłonami)
Przędziorek
chmielowiec
0,04% zabiegi powinny być wykonywane w oparciu o systematycznie prowadzony monitoring występowania przędziorków; zwalczanie wykonać natychmiast po przekroczeniu progu szkodliwości; nie czekać, aż populacja szkodnika nadmiernie się rozwinie

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji): nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

 • ogórek – 1 dzień

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz): nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo: nie dotyczy.

Dostępne opakowania: 0,25 l, 1 l
Okres ważności: 2 lata

UWAGI

Stosować jedynie w tunelach foliowych lub szklarniach z powierzchnią izolowaną od gleby naturalnej.

W celu przeciwdziałania wystąpienia odporności przestrzegać następujących zasad:

 • w każdej z upraw preparat Floramite 240 SC stosować maksymalnie 2 razy w sezonie (cyklu produkcyjnym); program ochrony powinien obejmować pojedynczy zabieg (lub w razie konieczności) dwa zabiegi wykonane w odstępie 7 dni;
 • jeżeli w danej uprawie (cyklu produkcyjnym) zachodzi potrzeba wykonania kolejnego zabiegu czy zabiegów, należy przeprowadzać je zgodnie z zasadami rotacyjnego stosowania środków roztoczobójczych, dobierając do kolejnych opryskiwań preparaty z różnych grup chemicznych i o odmiennym sposobie działania;
 • środek stosować wyłącznie w zalecanych dawkach, zgodnie z etykietą środka;
 • jeżeli jest to możliwe, do praktykowanych systemów produkcji powinny być wdrażane integrowane metody zwalczania szkodników, wykorzystujące między innymi biologiczne metody walki z przędziorkami.

Przed zastosowaniem środka na ogórkach lub roślinach ozdobnych, na każdej uprawianej po raz pierwszy odmianie wykonać próbny zabieg celem sprawdzenia, czy w ciągu 7 dni nie wystąpiły objawy uszkodzenia roślin. Zabiegi pod osłonami najlepiej wykonać rano lub wieczorem w celu uniknięcia silnego nasłonecznienia.