Exit 100

Środek owadobójczy o szerokim zastosowaniu, przeznaczony do zwalczania biegających i latających owadów w budynkach mieszkalnych, gospodarstwach rolniczych, budynkach publicznych, zakładach przetwórstwa żywności oraz na terenach przyległych (fundamenty, tarasy, podjazdy, chodniki, parkingi).

Zalety

Zawartość substancji czynnej

cypermetryna ((1RS)-cis,trans-3-(2,2-dichlorowinylo)- 2,2 dimetylocyklopropanokarboksylan (RS)-α-cyjano-3fenoksybenzylu) – 100 g/l (10%)

Sposób działania

Środek owadobójczy o szerokim zastosowaniu, przeznaczony do zwalczania biegających i latających owadów w budynkach mieszkalnych, gospodarstwach rolniczych, budynkach publicznych, zakładach przetwórstwa żywności oraz na terenach przyległych.

Materiały do pobrania:

Do zwalczania latających owadów (takich jak muchy, komary, ćmy itd ), owadów biegających (rybiki, pluskwy, chrząszcze, mrówki, karaluchy itd ), pchły, gniazda os.

Stosowanie wewnątrz pomieszczeń

Można stosować w pomieszczeniach mieszkalnych (w tym w kuchniach), szpitalach (w obszarach, niezwiązanych z działalnością kliniczną), fabrykach, magazynach, hotelach, restauracjach, budynkach administracyjnych i publicznych, w pustych ładowniach statków, w wiatach, budynkach gospodarczych, w budynkach gospodarstwa rolnego (takich jak stodoły, stajnie, mleczarnie i dojarniach).

Stosowania na zewnątrz pomieszczeń

Można stosować na zewnątrz budynków i na terenach przyległych oraz na ścieżkach, przy pojemnikach na odpady i na gniazda os.

Czas, jaki musi upłynąć od wykonania zabiegu do momentu wprowadzenia ludzi lub zwierząt do pustych pomieszczeń: 50 minut.

Dostępne opakowania: 1 l
Okres ważności: 2 lata