Eminent Star 312 SE

Emitent Star 312 SE jest środkiem grzybobójczym w formie zawiesino-emulsji o działaniu układowym i kontaktowym, przeznaczonym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie pszenicy ozimej i rzepaku ozimego przed chorobami powodowanymi przez grzyby. Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Zalety

  • zawartość chlorotalonilu i tetrakonazolu szczególnie dobrze i długo chroni zboża i rzepak przed chorobami w różnych etapach rozwoju
  • tetrakonazol: działanie zapobiegawcze i lecznicze, chlorotalonil: działanie zapobiegawcze oraz hamujące kiełkowanie zarodników grzyba
  • odporność na zmywanie przez deszcz
  • doskonałe przemieszczanie się w roślinie (zdolność do penetracji tkanek)
  • małe ryzyko powstawania odporności – dwie substancje aktywne
  • brak fitotoksycznego działania na rośliny
  • skuteczność zarówno w wysokich jak i niskich temperaturach

Zawartość substancji czynnej

chlorotalonil (związek z grupy ftalanów) – 250 g/l (21,22%),
tetrakonazol (związek z grupy konazoli triazoli) – 62,5 g/l (5,31%)

Sposób działania

Fungicyd o działaniu układowym i kontaktowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie rzepaku, zbóż i roślin ozdobnych przed chorobami grzybowymi.

Materiały do pobrania:

Uprawa Zwalczane
choroby
Maksymal-    na dawka
dla jedno-razowego
zastosowa-nia
Zalecana
dawka dla
jednora-zowego
zastosowa-nia
Termin stosowania
Pszenica
ozima
Mączniak prawdziwy,
brunatna
plamistość liści,
septorioza paskowana
liści, rdza brunatna,
rdza żółta
2,0 l/ha 1,8-2,0 l/ha Środek stosować od końca fazy strzelania w źdźbło do pełni fazy kłoszenia (BBCH 40-65); niższą dawkę można stosować w przypadku wystąpienia niskiej presji patogenu
Rzepak
ozimy
Zgnilizna twardzikowa Środek stosować zapobiegawczo wiosną; termin zabiegu może różnić się w poszczególnych regionach w zależności od nasilenia choroby:
tam gdzie obserwuje się silne nasilenie choroby, środek stosować od fazy początku kwitnienia (10% otwartych kwiatów na głównym pędzie (BBCH 61), w pozostałych rejonach środek stosować od fazy początku kwitnienia do fazy opadania pierwszych płatków kwiatowych (na głównym pędzie jest jeszcze około 40% otwartych kwiatów( BBCH 61-65)
Czerń krzyżowych,
szara pleśń, sucha
zgnilizna kapustnych
Środek stosować wiosną zapobiegawczo lub po wystąpieniu pierwszych objawów zbrunatnienia szyjek korzeniowych, żółtobrunatnych plam z piknidiami na liściach lub innych objawów chorób

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji): nie dotyczy.

Okres prewencji dla pszczół (okres zapobiegający zatruciu): nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz): nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo: nie dotyczy.

Dostępne opakowania: 5 l, 10 l
Okres ważności: 2 lata

UWAGI

Tam, gdzie głównym problemem jest czerń krzyżowych, zabieg można opóźnić do momentu wykształcania się pierwszych łuszczyn na roślinach rzepaku. W przypadku wykonania zabiegu przeciwko zgniliźnie twardzikowej w fazie początku kwitnienia i występowania dużego zagrożenia pojawienia się czerni krzyżowych, zaleca się wykonanie drugiego zabiegu w fazie końca kwitnienia stosując fungicydy należące do innej grupy chemicznej.