Dobrze rozwinięty i aktywnie pobierający składniki pokarmowe system korzeniowy to gwarancja lepszego odżywienia mineralnego rośliny i zaopatrzenia w wodę, a także bardziej efektywnego wykorzystania nawozów.

Zboża jare mają słabiej rozwinięty system korzeniowy w porównaniu do zbóż ozimych.
W rezultacie niedobory wody szczególnie w okresie od krzewienia do kłoszenia wpływają bardzo negatywnie na plonowanie. Można przeciwdziałać temu poprzez możliwie wczesny siew i prawidłowe nawożenie, ale warto pomyśleć też o dodatkowym wspomaganiu rozbudowy systemu korzeniowego poprzez zastosowanie biostymulatora Rooter. W doświadczeniach wykonanych w 2013 roku we współpracy z ZDOO Masłowice i UP we Wrocławiu wykazano, że zastosowanie Rootera w uprawie pszenicy jarej w fazie 2-3 liści zwiększyło masę korzeni o 12% (ocena wykonana na koniec krzewienia). Lepiej rozwinięty system korzeniowy pozwolił roślinom efektywniej pobierać wodę i składniki mineralne w efekcie wytworzyły one więcej rozkrzewień i kłosów (o 6%) co przełożyło się na wyższy plon (średni o 3,2 dt/ha). Zaobserwowano również pozytywny wpływ na MTZ. Podobne efekty odnotowano w uprawie jęczmienia jarego. W doświadczeniu przeprowadzonym przez IUNG Puławy po zastosowaniu biostymulatora Rooter rośliny charakteryzowały się wyższą masą systemu korzeniowego (o 16%) i biomasą części nadziemnej, potwierdzono również wyższą zawartość PK w roślinach, a także lepsze odżywienie azotem. W efekcie, pomimo niekorzystnych warunków pogodowych (opady niższe od średnich wieloletnich szczególnie w maju i czerwcu) uzyskano wzrost plonu w porównaniu do obiektu kontrolnego nienawożonego preparatem Rooter o ponad 12%.

Rooter to płynny preparat aktywujący wzrost i rozwój systemu korzeniowego oraz pobieranie składników mineralnych z gleby. Podstawowym składnikiem jest GA 142 – biologicznie aktywny filtrat z alg Ascophyllum nodosum wyprodukowany w oparciu o technologię PhysioActivator™. i wzbogacony o składniki mineralne – fosfor (13% m/m) i potas (5% m/m) ważne dla prawidłowego rozwoju systemu korzeniowego i wspomagające działanie składników organicznych nawozu. Algi są niezwykle bogatym źródłem substancji biologicznie czynnych– oligosacharydów, aminokwasów, betain, witamin
i fitohormonów.

Korzystny wpływ biostymulatora Rooter na rozwój systemu korzeniowego innych niż zboża roślin rolniczych potwierdzono w badaniach przeprowadzonych w IUNG Puławy w roku 2016.

wykres Rooter

W przypadku wszystkich upraw potwierdzono lepsze odżywienie (wyższą zawartość NPK w liściach)
w stosunku do roślin kontrolnych, a także wyraźny przyrost plonu.

Podsumowując, zastosowanie preparatu Rooter wiosną:

  • ogranicza straty plonu powodowane przez wiosenne susze w uprawie zbóż jarych, a poprawa krzewienia i MTZ przekłada się bezpośrednio na wzrost plonu

 

  • przyspiesza wzrost i akumulację  biomasy  w  fazie  poprzedzającej  kwitnienie kukurydzy –  decydującej  o wielkości plonu

 

  • przyspiesza wzrost części nadziemnej  buraka  cukrowego  (dzięki  lepiej  rozwiniętemu  systemowi  korzeniowemu),  co stwarza  lepsze  warunki dla budowy wyższego plonu

 

  • wspiera zawiązanie strąków i ograniczenie ich opadania w warunkach suszy dzięki lepszemu pobieraniu wody i składników mineralnych

 

Rooter to też sprawdzone rozwiązanie w wiosennej regeneracji systemu korzeniowego zbóż ozimych

Rooter – terminy i dawki (aplikacja wiosenna)

Uprawa Termin Dawka
Zboża jare Od 3 liści do końca krzewienia

1 l/ha

 

Kukurydza 4-8 liści
Burak cukrowy Od fazy 4 liści
Bobik, groch, soja Od fazy 2-4 liści
Pszenica ozima Od początku wegetacji wiosną do końca krzewienia
Rzepak ozimy Jesienią w fazie 4-6 liści, wiosną po rozpoczęciu wegetacji

 

Dr Beata Kawka, Arysta LifeScience