DIPEL® WG

DiPel® WG jest biologicznym środkiem owadobójczym w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, o działaniu żołądkowym, przeznaczonym do zwalczania gąsienic szkodników warzyw uprawianych w polu i pod osłonami oraz roślin ozdobnych uprawianych pod osłonami.

Zawartość substancji czynnej

Bacillus thuringiensis var. kurstaki szczep ABTS 351 – 54 % (540 g/kg).

Sposób działania

Na roślinie środek działa powierzchniowo. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Materiały do pobrania:

Uprawa Zwalczane
szkodniki
Maksymalna/ zalecana dawka środka do jednorazowego zastosowania Termin stosowania
ROŚLINY WARZYWNICZE
Kapusta głowiasta biała, kalafior (uprawa w gruncie) Gąsienice bielinka rzepnika, bielinka kapustnika, piętnówki kapustnicy, tantnisia krzyżowiaczka 1,0 kg/ha Środek należy zastosować w momencie pojawienia się gąsienic, gdy rozwój liści jest odpowiedni dla zapewnienia właściwego naniesienia środka na powierzchnię liści. W sezonie wykonać 3-8 zabiegów (1-3 zabiegi na dane pokolenie gąsienic), w zależności od nasilenia występowania szkodnika. Zabiegi powtarzać co 7-10 dni. Zabiegi wykonać najlepiej w okresie występowania młodszych stadiów rozwojowych gąsienic. Wyższe z zalecanych dawek środka stosować przy dużym nasileniu występowania szkodnika lub gdy gąsienice występują w starszej fazie rozwojowej.
Groch (uprawa na zielony strąk) Gąsienice pachówki strąkóweczki 1,0 kg/ha Środek należy zastosować w momencie pojawienia się gąsienic, gdy rozwój liści jest odpowiedni dla zapewnienia właściwego naniesienia środka na powierzchnię liści. W sezonie wykonać 3-8 zabiegów w zależności od nasilenia występowania szkodnika. Zabiegi powtarzać co 7-10 dni. Zabiegi wykonać najlepiej w okresie występowania młodszych stadiów rozwojowych gąsienic. Wyższe z zalecanych dawek środka stosować przy dużym nasileniu występowania szkodnika lub gdy gąsienice występują w starszej fazie rozwojowej.
Pomidor, papryka (uprawa pod osłonami)  Gąsienice błyszczki 1,0 kg/ha Środek należy zastosować w momencie pojawienia się gąsienic, gdy rozwój liści jest odpowiedni dla zapewnienia właściwego naniesienia środka na powierzchnię liści. W sezonie wykonać 3-8 zabiegów (1-3 zabiegi na dane pokolenie gąsienic), w zależności od nasilenia występowania szkodnika. Zabiegi powtarzać co 7-10 dni. Zabiegi wykonać najlepiej w okresie występowania młodszych stadiów rozwojowych gąsienic. Wyższe z zalecanych dawek środka stosować przy dużym nasileniu występowania szkodnika lub gdy gąsienice występują w starszej fazie rozwojowej.
ROŚLINY OZDOBNE UPRAWIANE POD OSŁONAMI
Hibiskus (ketmia), pelargonia, róża Gąsienice błyszczki, gąsienice światłówki naziemnicy 1,0 kg/ha Środek należy zastosować w momencie pojawienia się gąsienic, gdy rozwój liści jest odpowiedni dla zapewnienia właściwego naniesienia środka na powierzchnię liści. W sezonie wykonać 3-8 zabiegów (1-3 zabiegi na dane pokolenie gąsienic), w zależności od nasilenia występowania szkodnika. Zabiegi powtarzać co 7-10 dni. Zabiegi wykonać najlepiej w okresie występowania młodszych stadiów rozwojowych gąsienic.

nie dotyczy
Okres ważności – 2 lata