Dimilin 480 SC

Środek owadobójczy w formie koncentratu stężonej zawiesiny, do rozcieńczania wodą, o działaniu żołądkowym, przeznaczony do zwalczania larw muchówek w pieczarce, larw szkodników gryzących i ssących w roślinach sadowniczych oraz larw szkodników zjadających liście w leśnictwie (stosowany aparaturą agrolotniczą). Wykazuje również kontaktowe działanie jajobójcze. Ze względu na selektywność dla owadów pożytecznych, środek jest przydatny w integrowanych programach ochrony roślin. Na roślinie działa powierzchniowo.

Zalety

  • selektywny dla owadów pożytecznych (drapieżne roztocze, biedronki, złotooki, pszczoły)
  • zalecany w Integrowanych Programach Ochrony.

Zawartość substancji czynnej

diflubenzuron (związek z grupy benzoilomoczników) – 480 g/l (40,03%)

Sposób działania

Insektycyd o działaniu żołądkowym, w formie koncentratu stężonej zawiesiny, do rozcieńczania wodą. Na roślinie działa powierzchniowo.

Materiały do pobrania:

Uprawa Zwalczane
szkodniki
Zalecana
dawka
Termin stosowania
LEŚNICTWO
Sosna zwyczajna Brudnica mniszka 0,05-0,1 l/ha Do zabiegów agrolotniczych środek stosować łącznie ze środkiem wspomagającym Ikar 95 EC w dawce: 0,7 l/ha.
Barczatka sosnówka 0,075-0,1 l/ha
Borecznik
sosnowiec
0,1 l/ha Do zabiegów agrolotniczych środek stosować łącznie ze środkiem wspomagającym Ikar 95 EC w dawce: 0,7 l/ha.
STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH
Szkółki roślin sadowniczych, szkółki roślin ozdobnych, rośliny szkółkarskie leśne, plantacje nasienne drzew leśnych, odnowienia, zalesienia, rośliny ozdobne, plantacje drzewek bożonarodzeniowych, miskant, wierzba energetyczna, wiklina Gąsienice motyli, larwy błonkówek 0,375 l/ha. W celu podniesienia skuteczności zabiegów środek można stosować łącznie z adiuwantem Silwet Gold (w stężeniu 0,015%).

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): Runo leśne – 24 godziny.

Szkółki roślin sadowniczych, szkółki roślin ozdobnych, rośliny szkółkarskie leśne, odnowienia, zalesienia, plantacje nasienne drzew leśnych, rośliny ozdobne, plantacje drzewek bożonarodzeniowych, miskant, wierzba energetyczna, wiklina – nie dotyczy.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji): Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Dostępne opakowania: 0,5 l, 1 l
Okres ważności: 2 lata

UWAGI

Z uwagi na żołądkowe działanie środka konieczne jest dokładne opryskiwanie roślin Dla dawki powyżej 0,375 l/ha w celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować:

  • na rośliny uprawne w czasie kwitnienia,
  • kiedy w chronionej uprawie występują kwitnące chwasty,
  • w miejscach gdzie pszczoły mają pożytek, a także na roślinach, których kwitnienie może rozpocząć się przed upływem okresu prewencji.