Dimilin 2 GR

Środek owadobójczy o działaniu żołądkowym przeznaczony do zwalczania larw muchy domowej na pryzmach obornika lub wysypiskach śmieci. Preparat w formie granul do stosowania bezpośredniego lub sporządzania zawiesiny wodnej.

Zalety

  • wygodna w stosowaniu formulacja
  • wysoka skuteczność

Zawartość substancji biologicznie czynnej

N-[1[(4-chlorofenylo) amino] karbonylo]-2,6-difl uorobenzamid – 2%

Sposób działania

Środek owadobójczy o działaniu żołądkowym przeznaczony do zwalczania larw muchy domowej na pryzmach obornika lub wysypiskach śmieci. Preparat w formie granul do stosowania bezpośredniego lub sporządzania zawiesiny wodnej.

Materiały do pobrania:

Preparat stosować w ilości 0,25-0,5 kg na 10 m2 chronionej powierzchni. Rozsypywać bezpośrednio z opakowania na wilgotną powierzchnię pryzmy obornika. Gdy wierzchnia warstwa obornika jest sucha, preparat należy rozpuścić w wodzie (2 l na 10 m2) i opryskać przy użyciu opryskiwacza plecakowego. Pierwszy zabieg wykonać wiosną po pojawieniu się pierwszych much, kolejne zabiegi wykonywać w odstępach 3-4 tygodniowych.
nie dotyczy
Brak w sprzedaży
Okres ważności: 2 lata