Diabolo 100 SL

Środek grzybobójczy w postaci rozpuszczalnego koncentratu do sporządzania roztworu wodnego o działaniu układowym, przeznaczony do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie ziemniaka (sadzeniaków) przed chorobami przechowalniczymi.

Zalety

  • skuteczna ochrona przed chorobami przechowalniczymi
  • gwarancja równomiernych wschodów ziemniaków
  • działanie zapobiegawcze i interwencyjne
  • stosowany jako standard przez największych producentów sadzeniaków na świecie

Zawartość substancji czynnej

imazalil (związek z grupy imidazoli) – 100 g/l (9,34%)

Sposób działania

Środek grzybobójczy o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie ziemniaka (sadzeniaków) przed chorobami przechowalniczymi. Występuje w postaci rozpuszczalnego koncentratu do sporządzania roztworu wodnego.

Uprawa Zwalczane choroby Maksymalna/ zalecana dawka
dla jednorazowego zastosowania
Ziemniak Parch srebrzysty, sucha zgnilizna,
fomoza ziemniaka (gangrena)
15 ml środka/100 kg bulw

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta: nie dotyczy.

Okres prewencji dla pszczół (okres zapobiegający zatruciu): nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz): nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo: nie dotyczy.

Dostępne opakowania: 
Okres ważności: 2 lata

UWAGI

  • Bulwy ziemniaków, na które zastosowano środek mogą być wykorzystane wyłącznie jako materiał sadzeniakowy.
  • Środek stosować sprzętem specjalistycznym, przez ekipy przeszkolone.
  • W ochronie bulw ziemniaka przed chorobami w przechowalniach stosować rotację środków z różnych grup chemicznych, o innym mechanizmie działania.