Regulex® 10SG jest regulatorem wzrostu roślin, składającym się z mieszaniny dwóch kwasów giberelinowych (GA):  GA4 i GA7. Wpływa na poprawę jakości owoców jabłoni poprzez ograniczenie ordzawień oraz poprawia zawiązywanie owoców jabłoni i gruszy.

Stymulacja wiązania owoców jest niesamowicie ważna w bieżącym sezonie, ponieważ obserwujemy spadek ilości owadów zapylających, dodatkowo warunki atmosferyczne nie ułatwiają procesu zapylenia.

Regulex 10SG redukuje ordzawienie owoców jabłoni  takich jak Golden Delicious, Mutsu, Elise, Boskoop, Szampion oraz innych odmian wrażliwych na negatywne warunki zewnętrzne.

Jabłka po Regulexie

Zalety stosowania Regulex 10SG:

Działanie Regulex 10SG:

Regulex 10SG poprawia wielkość oraz  jakość owoców poprzez redukcję ordzawienia. Stosowanie Regulex 10SG 3-4 razy w dawce 50 g/ha co 7-14 dni od początku opadania płatków kwiatowych, do około 40 dni po kwitnieniu sprawia, ze komórki owoców stają się bardziej elastyczne i odporne na ekstremalne warunki pogodowe.

Kontrola

Kontrola

Jabłka po zastosowaniu Regulex 10 SG

Jabłka po zastosowaniu Regulex 10 SG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG_2897 IMG_2906 IMG_2916

 

Kontrola

Kontrola

Skórka jabłek po Regulex 10 SG

Skórka jabłek po Regulex 10 SG

Obrazy z mikroskopu elektronowego przedstawiają, że owoce bez zastosowania Regulex 10SG charakteryzują się zwiększona ilością pękniętego skórki w związku z czym odsłonięte  komórki są bardziej podane na niekorzystne warunki pogodowe. Po zastosowaniu Regulex 10SG owoce charakteryzują się gładką skórką, co wpływa na wzrost atrakcyjności owoców dla konsumenta oraz poprawia ich zdolności przechowalnicze – owoce dłużej zachowują jędrność. Regulex 10SG wzmacnia zawiązywanie owoców oraz stymuluje ich regenerację w okresie przymrozków.  Ponadto, Regulex 10SG wpływa korzystnie na  zawiązywanie owoców podczas suchych i upalnych dni, a także zimnych, mokrych oraz wietrznych warunków pogodowych w okresie zapylania.

Dlaczego Regulex 10SG?

Gibereliny są wykorzystywane do poprawy jakości owoców jabłoni od ponad trzech dekad. Valent BioSciences Corporation (VBC) jest pionierem stosowania mieszaniny GA4 i GA7 z wielkim powodzeniem na całym świecie od 1979 roku.

Regulex 10SG jest pochodzenia roślinnego, a wiec są to  naturalnie występujące gibereliny (GA4 i GA7), dzięki czemu są łatwo pobierane i szybko wykorzystywane przez drzewa owocowe. Produkt pozwala sadownikom zwiększyć liczbę zawiązanych owoców jabłoni i gruszy, ochronić owoce przed ordzawieniem, a więc poprawić jakość
i uzyskać wyższe plony.

Regulex 10SG posiada unikalną formulację SG , która pozwala zminimalizować ryzyko zjawiska krystalizacji spotykanego w przypadku niektórych formulacji płynnych.
W efekcie czego osiągana jest większa stabilność skuteczności.

Regulex 10SG podwyższa wartość owoców i pozytywnie wpływa  na zwrot z inwestycji. Regulex 10SG jest dostępny w wygodnym 100g opakowaniu, zawiera miarkę do łatwego dozowania produktu.

Szymon Matysiak

Menadżer ds. Upraw Ogrodniczych