Centurion Plus 120 EC

Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do selektywnego zwalczania perzu właściwego, chwastnicy jednostronnej, miotły zbożowej, owsa głuchego i innych chwastów jednoliściennych (po wschodach) w niektórych roślinach rolniczych, warzywnych i truskawce. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych i ręcznych.

Zalety

  • środek bardzo szybko pobierany przez liście i dalej przemieszczany do korzeni i rozłogów, powodując zahamowanie wzrostu i rozwoju chwastów
  • efekt działania już po 7-miu dniach od wykonania zabiegu

Zawartość substancji czynnej

kletodym (związek z grupy cykloheksanodionów) – 120 g/l (13%)
Inne substancje niebezpieczne niebędące substancją czynną: solwent nafta (ropa naftowa), węglowodory ciężkie aromatyczne.

Sposób działania

Środek wykazuje działanie systemiczne, pobierany jest bardzo szybko poprzez liście, a następnie przemieszczany do korzeni i rozłogów chwastów powodując zahamowanie wzrostu i rozwoju roślin jednoliściennych. Efektem działania jest żółknięcie, a następnie zasychanie najmłodszych liści chwastów i jest to widoczne po upływie około 7 dni od opryskiwania. Intensywny wzrost chwastów, ciepła pogoda i wilgotna gleba przyspieszają działanie środka. Opady deszczu występujące w godzinę po zabiegu nie mają wpływu na działanie środka. Środek stosuje się nalistnie po wzejściu chwastów. Jednoroczne chwasty jednoliścienne są najbardziej wrażliwe na działanie środka od fazy 2 liści do początku fazy krzewienia, chwasty wieloletnie (np perz właściwy) w fazie 4-6 liści.

Uprawa Zwalczane
chwasty
Maksymalna /
zalecana
dawka dla
jednorazowego
zastosowania
Termin stosowania
– faza rozwojowa uprawy
Termin stosowania
– faza rozwojowa
chwastów
Burak
cukrowy
chwasty
jednoroczne,
np. prosowate,
owies głuchy,
samosiewy zbóż
0,8 l/ha Zabieg wykonać w okresie od wytworzenia przez rośliny buraka pierwszej pary liści do momentu, gdy rośliny zakryły nie więcej niż 50% międzyrzędzi (BBCH 12-35) Środek stosować, gdy chwasty znajdują się w fazie 2-5 liści właściwych
Burak
cukrowy
perz 2 l/ha Zabieg wykonać w okresie od wytworzenia przez rośliny buraka pierwszej pary liści do momentu, gdy rośliny zakryły nie więcej niż 50% międzyrzędzi (BBCH 12-35) Środek stosować, gdy chwasty znajdują się w fazie 4-6 liści właściwych
Rzepak
ozimy
chwasty
jednoroczne,
np. prosowate,
owies głuchy,
samosiewy zbóż
0,8 l/ha Środek stosować jesienią, gdy rośliny rzepaku wykształciły co najmniej pierwszą parę liści (BBCH 12) lub wiosną nie później niż do początku wybijania w pędy kwiatowe (BBCH 30) Środek stosować, gdy
chwasty znajdują się
w fazie 2-5 liści właściwych
Ziemniak chwasty
jednoroczne,
np. prosowate,
owies głuchy,
samosiewy zbóż
0,8 l/ha Zabieg wykonać po zakończeniu uprawy międzyrzędowej (po wschodach ziemniaka, gdy rośliny osiągnęły wysokość 13-15 cm), ale przed zakryciem międzyrzędzi (BBCH 12-33) Środek stosować, gdy chwasty znajdują się w fazie 2-5 liści właściwych
perz 2 l/ha Środek stosować, gdy
chwasty znajdują się
w fazie 4-6 liści właściwych
Marchew chwasty
jednoroczne,
np. prosowate,
owies głuchy,
samosiewy zbóż
0,8 l/ha Zabieg wykonać od fazy 2 liści w odpowiedniej fazie rozwojowej chwastów jednoliściennych (BBCH 12-19) Środek stosować, gdy chwasty znajdują się w fazie 2-5 liści właściwych
perz 2 l/ha Środek stosować, gdy chwasty znajdują się w fazie 4-6 liści właściwych
Cebula
z siewu
chwasty
jednoroczne,
np. prosowate,
owies głuchy,
samosiewy zbóż
0,8 l/ha Zabieg wykonać od fazy 1-2
liści właściwych w odpowiedniej fazie rozwojowej chwastów jednoliściennych (BBCH 11-18) Plantacje nasienne: opryskiwać w odpowiedniej fazie rozwojowej chwastów jednoliściennych.
Uwaga: Nie zbierać szczypioru z plantacji traktowanej środkiem.
Środek stosować, gdy chwasty znajdują się w fazie 2-5 liści właściwych
perz 2 l/ha Środek stosować, gdy chwasty znajdują się w fazie 4-6 liści właściwych
Kapusta
głowiasta
(uprawa
z rozsady)
chwasty
jednoroczne,
np. prosowate,
owies głuchy,
samosiewy zbóż
0,8 l/ha Zabieg wykonać po przyjęciu się rozsady i po wzejściu chwastów jednoliściennych (BBCH 14-19) Środek stosować, gdy chwasty znajdują się w fazie 2-5 liści właściwych
Kapusta
głowiasta
(uprawa
z rozsady)
perz 2 l/ha Zabieg wykonać po przyjęciu się rozsady i po wzejściu chwastów jednoliściennych (BBCH 14-19) Środek stosować, gdy chwasty znajdują się w fazie 4-6 liści właściwych
Truskawka chwasty
jednoroczne,
np. prosowate,
owies głuchy,
samosiewy zbóż
0,8 l/ha Zabieg wykonać w odpowiedniej fazie rozwojowej chwastów, przed kwitnieniem roślin truskawki (BBCH 12-59) lub po zbiorze owoców (BBCH 91-93).
Na plantacjach nowo sadzonych zabieg wykonać po przyjęciu się roślin truskawki.
Środek stosować, gdy chwasty znajdują się w fazie 2-5 liści właściwych
perz 2 l/ha Środek stosować, gdy chwasty znajdują się w fazie 4-6 liści właściwych

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji): nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

  • rzepak ozimy – 120 dni;
  • burak cukrowy, ziemniak, cebula – 56 dni;
  • marchew – 40 dni;
  • truskawka – 30 dni;
  • kapusta – 28 dni.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz): nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo: należy uwzględnić następstwo roślin.

Sprzedaż – kraje bałtyckie
Okres ważności: 2 lata