Biobójcze

Neorel EC

Neorel EC Insektycyd w formie koncentratu do sporządzenia emulsji wodnej (EC), o działaniu kontaktowym, żołądkowym i gazowym, przeznaczony do dezynsekcji pustych obiektów magazynowych, wyposażenia magazynu oraz urządzeń do transportu ziarna. Zawartość substancji czynnych chloropiryfos metylu (związek z grupy fosforoorganicznych) - 90 g/l (9,46%) cypermetryna (związek z grupy pyretroidów) - 60 g/l

Exit 100

Exit 100 Środek owadobójczy o szerokim zastosowaniu, przeznaczony do zwalczania biegających i latających owadów w budynkach mieszkalnych, gospodarstwach rolniczych, budynkach publicznych, zakładach przetwórstwa żywności oraz na terenach przyległych (fundamenty, tarasy, podjazdy, chodniki, parkingi). Zalety Zawartość substancji czynnej cypermetryna ((1RS)-cis,trans-3-(2,2-dichlorowinylo)- 2,2 dimetylocyklopropanokarboksylan (RS)-α-cyjano-3fenoksybenzylu) – 100 g/l (10%) Sposób działania Środek owadobójczy o

Dimilin 2 GR

Dimilin 2 GR Środek owadobójczy o działaniu żołądkowym przeznaczony do zwalczania larw muchy domowej na pryzmach obornika lub wysypiskach śmieci. Preparat w formie granul do stosowania bezpośredniego lub sporządzania zawiesiny wodnej. Zalety wygodna w stosowaniu formulacja wysoka skuteczność Zawartość substancji biologicznie czynnej N-[1[(4-chlorofenylo) amino] karbonylo]-2,6-difl uorobenzamid – 2% Sposób działania Środek

Talisma EC

Talisma EC Środek owadobójczy w formie koncentratu do sporządzenia emulsji wodnej, przeznaczony do zwalczania szkodników magazynowych ziarna zbóż: wołka zbożowego, kapturnika zbożowca, trojszyków, spichrzela surynamskiego. Zalety Skuteczne zwalczanie szkodników magazynowych już od 1zł na 1 tonę ziarna! Natychmiastowe i długotrwałe działanie przy jednokrotnym zastosowaniu: – interwencyjnie do 2-3 miesięcy, dawka 1