Carpovirusine Super SC

Carpovirusine Super SC jest biologicznym środkiem owadobójczym w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczaniawodą, o działaniu żołądkowym, przeznaczonym do zwalczania owocówki jabłkóweczki w uprawie jabłoni. Środek zawiera naturalnie występujący patogen owocówki jabłkóweczki i jest skuteczny jedynie po spożyciu przez larwy. Larwy przestają żerować w krótkim czasie po infekcji. Część larw pobiera cząstki wirusa przegryzając osłonkę jaja w trakcie wylęgu i zamiera zanim rozpocznie żerowanie. Pozostałe larwy pobierają wirusa w momencie rozpoczęcia żerowania i giną w ciągu kilku dni. Carpovirusine Super SC jest środkiem selektywnym, nie stwarza zagrożenia dla organizmów pożytecznych Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy ręcznych.

Zalety

  • Zawiera naturalnie występujący patogen owocówki jabłkóweczki
  • Larwy przestają żerować w krótkim czasie od infekcji
  • Środek selektywny, nie stwarza zagrożenia dla organizmów pożytecznych

Zawartość substancji czynnej

Cydia pomonella Granulosis Virus (CpGV) – entomopatogeniczny wirus z rodziny Baculoviridae – 1 x 10 -13 jednostek w 1 l środka

Sposób działania

Biologiczny środek owadobójczy w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, o działaniu żołądkowym, przeznaczonym do zwalczania owocówki jabłkóweczki w uprawie jabłoni.

SKUTECZNOŚĆ DZIAŁANIA
WPŁYW NA ORGANIZMY POŻYTECZNE
Ograniczenie liczebności populacji owocówki jabłkóweczki

Uprawa Zwalczane
szkodniki
Maksymalna/ zalecana dawka środka do jednorazowego zastosowania Termin stosowania
Jabłoń Owocówka
jabłkóweczka
 1l/ha Pierwszy zabieg wykonać na początku wylęgania się larw pierwszego pokolenia (faza „czarnej główki”, BBCH 72-78); liczbę zabiegów dostosować do stopnia zagrożenia ze strony szkodnika w danym sezonie wegetacyjnym

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji): nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): jabłoń – 1 dzień.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz): nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośIiny do dnia, w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo: nie dotyczy.

Dostępne opakowania: 1 l
Okres ważności:

Środek można przechowywać przez okres 8 miesięcy w warunkach chłodniczych (lodówce lub zimnym pomieszczeniu) w temperaturze 4°C lub przez okres 1 miesiąca w temperaturze pokojowej, nie przekraczającej 25°C. Środek może być zamrażany kilka razy Środek należy rozmrozić, co najmniej jeden dzień przed zastosowaniem.

UWAGI

Z uwagi na działanie żołądkowe środka ważne jest rownomierne pokrycie roślin cieczą użytkową. Zabieg powtorzyć po silnym opadzie deszczu (powyżej 20 mm) bezpośrednio po opryskiwaniu. Środek w swym składzie posiada stabilizatory promieni UV, wspomagacze ułatwiające wchłanianie w przewodzie pokarmowym oraz substancje zachęcające do żerowania.