Banko 500 SC

Banko 500 SC jest środkiem grzybobójczym, koncentratem w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu kontaktowym, przeznaczonym do stosowania zapobiegawczego lub w momencie wystąpienia pierwszych objawów chorób w ochronie pszenicy ozimej przed septoriozą liści i septoriozą plew, ziemniaka przed zarazą ziemniaka, pomidora przed zarazą ziemniaka i alternariozą, ogórka przed mączniakiem rzekomym dyniowatych. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwacza polowego.

Zalety

Zawartość substancji czynnej

chlorotalonil (tetrachloroizoftalonitryl) – związek z grupy ftalanów – 500 g/l (40,16%)

Sposób działania

Środek grzybobójczy w postaci stężonej zawiesimy do rozcieńczania woda o działaniu kontaktowym, przeznaczonym do stosowania zapobiegawczego lub w momencie wystąpienia pierwszych objawów chorób w ochronie pszenicy ozimej przed septoriozą liści i plew, ziemniaka przed zarazą ziemniaka, pomidora przed zarazą ziemniaka i alternariozą, ogórka przed mączniakiem rzekomym dyniowatych.

Uprawa Zwalczane
choroby
Maksymalna/
/zalecana
dawka
środka dla
jednorazowego
zastosowania
Termin stosowania
ROŚLINY ROLNICZE
Pszenica
ozima
Septorioza
liści, septorioza
plew
1,0 l/ha Stosować od fazy pierwszego kolanka do fazy liścia flagowego w zalecanej dawce wykazuje średni poziom zwalczania chorób
Ziemniak Zaraza
ziemniaka
2,0 l/ha Zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją lub zapobiegawczo od fazy początku zawiązywania bulw do fazy gdy jagody pierwszego owocostanu są pomarszczone
ROŚLINY WARZYWNE
Pomidor
w gruncie
Zaraza
ziemniaka,
alternarioza
2,0 l/ha Zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją lub zapobiegawczo od fazy rozpoczęcia rozwoju pędów bocznych do fazy gdy 80% owoców uzyskuje typową barwę
Ogórek
w gruncie
Mączniak
rzekomy
dyniowatych
Opryskiwać zgodnie z sygnalizacją lub po wystąpieniu pierwszych objawów choroby w danym rejonie od fazy rozpoczęcia rozwoju pędów bocznych do fazy, gdy 80% owoców uzyskuje typową barwę

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji): nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres prewencji dla pszczół (okres zapobiegający zatruciu): nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

  • pszenica ozima – 60 dni;
  • ziemniak – 8 dni;
  • pomidor (w gruncie) – 3 dni;
  • ogórek ( w gruncie) – 3 dni.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz): nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo: nie dotyczy.

Dostępne opakowania: 1 l, 5 l, 20 l
Okres ważności: 2 lata