ASAHI SL                Asahi SL 5l

Strategia wspomagania roślin sadowniczych w ochronie przed skutkami przymrozków

W związku z licznymi uszkodzeniami po mrozowymi kwiatów i pąków kwiatowych drzew i krzewów owocowych zalecamy w jak najkrótszym czasie i jak tylko pozwolą na to warunki atmosferyczne (brak wiatru i opadów), zastosowanie biostymulatorów:

 • Asahi SL (0,6 l/ha) + Goëmar BM 86 (3 l/ha) – na regenerację uszkodzeń i dodatkową stymulację roślin a także ochronę nieprzemarzniętych jeszcze organów

Warunki zastosowania:

 • po przymrozku, przy minimalnej temperaturze w dzień 4-5°C
 • przed spodziewanym przymrozkiem, nie później niż do 12 godzin przed

Przymrozki utrzymują się przez kolejne 2-3 noce i nic nie zostało zrobione w międzyczasie

 1. Należy zastosować Asahi SL w zalecanej dawce (0,5-1 l/ha) po pierwszym przymrozku, nawet jeżeli spodziewamy się kolejnego w następnym dniu. Należy jednak pamiętać, że zabieg powinien być wykonany dopiero, gdy rośliny zaczną funkcjonować i wyjdą ze stadium tzw. zera fizjologicznego (nie są wtedy w stanie pobrać, transportować ani metabolizować) po wystąpieniu silnego stresu.
 2. Po 3-5 dniach należy sprawdzić stan pąków kwiatowych. Jeżeli są żywe, ale osłabione, zastosować Asahi SL w zalecanej dawce (0,5-1 l/ha) w celu kontynuowania regeneracji uszkodzonych tkanek.
 3. Po 10-15 dniach, jeżeli przymrozki nie zniszczyły wszystkich kwiatów, a jedynie je osłabiły, należy zastosować Asahi SL (0,5 l/ha) + Goëmar (3 l/ha) w serii 3 zabiegów co 7- 10 dni: początek kwitnienia, pełnia kwitnienia, po kwitnieniu.

Po ustabilizowaniu się temperatury w ciągu dnia – minimum 15°C

 • Zastosowanie preparatu zawierającego naturalne gibereliny GA 4+7 Regulex 10 SG w dawce 50g/ha.

Uwagi:

 1. Zastosowanie Asahi SL jest w stanie pomóc roślinom jedynie wtedy kiedy uszkodzenia nie są bardzo silne i dają szanse roślinie na przeżycie. Tylko żywe komórki jesteśmy w stanie pobudzić do szybszej regeneracji. Asahi SL nie „wskrzesi” martwych komórek.
 2. Asahi SL jest produktem który: poprawia kondycję roślin (przygotowanie do stresu) i wspomaga regenerację uszkodzeń (wychodzenie ze stresu)
 3. Rośliny kwitnące lub z uformowanymi już pąkami kwiatowymi- wskazany dodatek nawozu zawierającego Bor (B) – który pełni ważną funkcję w rozwoju kwiatostanów.
 4. Asahi SL można mieszać praktycznie ze wszystkimi środkami ochrony roślin i nawozami.

Niestety nie ma gwarancji, że zastosowanie jakiejkolwiek strategii ochrony przed przymrozkami zabezpieczy uprawy przed stratami w 100%. Nie ma takiego środka na świecie.