Arysta Siarka

Nawóz ARYSTA SIARKA jest przeznaczony do nawożenia dolistnego roślin uprawnych charakteryzujących się dużym zapotrzebowaniem na siarkę oraz uprawianych na glebach ubogich w siarkę w sytuacji, gdy na roślinach występują objawy niedoborów tego składnika, a także w przypadku wysokiego poziomu nawożenia azotowego. Nawóz zwiększa efektywność nawożenia azotem oraz ma korzystny wpływ na wysokość i jakość plonów.

Zalety

  • uzupełnia niedobory siarki
  • zwiększa efektywność wykorzystania azotu
  • korzystny wpływ na wysokość i jakość plonów

Zawartość składnikow pokarmowych w % (m/m)

Siarka (S) całkowita – 80%
Rozpuszczalność składnika pokarmowego >80%

Sposób działania

Nawóz siarkowy przeznaczony do nawożenia dolistnego roślin, które charakteryzują się dużym zapotrzebowaniem na siarkę oraz roślin uprawianych na glebach ubogich w siarkę, gdy na roślinach występują objawy niedoborów tego składnika oraz w przypadku wysokiego poziomu nawożenia azotowego.

Uprawa Zalecana dawka Termin stosowania
Rzepak, gorczyca 6-10 kg/ha Jesień: pierwszy zabieg w fazie 5-8 liści
Wiosna: 1, 2 zabiegi; pierwszy zabieg po wznowieniu wegetacji, drugi zabieg przed kwitnieniem
Burak cukrowy 4-6 kg/ha 2 zabiegi, pierwszy zabieg w fazie 6-8 liści, drugi zabieg przed zwarciem międzyrzędzi
Zboża 6-8 kg/ha
4-6 kg/ha
Jesień: pierwszy zabieg w fazie 3-4 liści
Wiosna: 1, 2 zabiegi; pierwszy zabieg do końca krzewienia, drugi zabieg w fazie strzelania w źdźbło
Kukurydza 6-10 kg/ha Od fazy 4-6 liści
Warzywa kapustne 1-2 kg/ha 2-3 zabiegi profi laktyczne
Warzywa cebulowe 1-2 kg/ha 2-3 zabiegi profi laktyczne
Drzewa i krzewy owocowe 4-6 kg/ha 2-3 zabiegi od fazy pękania pąków do fazy różowego pąka
Łąki, pastwiska 6-8 kg/ha Od początku ruszenia wegetacji, ostatni zabieg 4 tygodnie przed planowanym zbiorem

nie dotyczy
Dostępne opakowania: 25 kg
Okres ważności: 3 lata

Uwaga

Nawóz mineralny ARYSTA SIARKA nie jest przewidziany do stosowania łącznie ze środkami ochrony roślin. Nie należy stosować nawozu w czasie wysokich temperatur oraz podczas silnej operacji słonecznej ze względu na możliwość uszkodzenia rośliny uprawnej (oparzenia liści). Nie stosować nawozu 14 dni przed i po zastosowaniu preparatów olejowych. Nie wykonywać oprysków na rośliny mokre, przed spodziewanym deszczem lub w czasie wiatru o prędkości większej niż 5 m/s.