Apacz 50 WG

Apacz 50 WG jest środkiem owadobójczym w formie granul do sporządzenia zawiesiny wodnej, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczonym do zwalczania larw i chrząszczy stonki ziemniaczanej w ziemniakach, mszycy jabłoniowej i mszycy jabłoniowobabkowej w jabłoni, miodówki gruszowej w gruszy, mączlika szklarniowego w uprawie szklarniowej gerbery, wciornastka zachodniego w uprawie szklarniowej sępolii i gerbery. Na roślinie działa powierzchniowo, wgłębnie i systemicznie. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych i sadowniczych.

Zalety

  • długi, 3- 4 -tygodniowy okres ochrony sadów
  • skuteczne zwalczenie szkodników odpornych na insektycydy z innych grup chemicznych
  • wysoka skuteczność działania przy niskich dawkach
  • mała toksyczność dla ssaków i środowiska jak również niska fitotoksyczność dla upraw
  • skuteczność w różnych warunkach pogodowych, w szerokim zakresie temperatur
  • wygodna forma użytkowa środka w postaci granul do sporządzania zawiesiny wodnej

Zawartość substancji czynnej

chlotianidyna – związek z grupy neonikotynoidów – 500 g/kg (50%)

Sposób działania

Środek o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania szkodników ssących i gryzących. Na roślinie działa powierzchniowo, wgłębnie i układowo.

Uprawa Zwalczane
szkodniki
Maksymalna/ zalecana dawka środka do jednorazowego zastosowania Termin stosowania
UPRAWY ROLNICZE I SADOWNICZE
Ziemniak Larwy
i chrząszcze
stonki
ziemniaczanej
40 g/ha Środek stosować w okresie masowego składania jaj i wylęgu larw od fazy rozwoju liści do końca fazy rozwoju kwiatostanu
Jabłoń Mszyca
jabłoniowa
100 g/ha Środek stosować w momencie pojawienia się pojedynczych kolonii mszyc, gdy owoce osiągną wielkość do 20 mm do fazy, gdy owoce osiągną 70% typowej wielkości
Mszyca
jabłoniowo-babkowa
150 g/ha
Grusza Miodówka
gruszowa
 150 g/ha
ROŚLINY OZDOBNE POD OSŁONAMI
Gerbera w szklarni Mączlik
szklarniowy
Stężenie 0,04%
(40 g środka w 100
litrach wody)
Zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika
Sępolia, gerbera
w szklarni
Wciornastek
zachodni
STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH
Szkółki i uprawy
leśne, gatunki iglaste
i liściaste drzew
i krzewów leśnych
Mszyce,
populacje
mieszane
0,1 kg/ha Środek stosować po wystąpieniu pierwszych kolonii mszyc
Siewki, sadzonki,
młode drzewka olchy
Hurmak
olchowiec
0,06 kg/ha Środek stosować po wystąpieniu szkodnika

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji): nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

  • ziemniak – 7 dni;
  • jabłka, gruszki – 21 dni;
  • szkółki i uprawy leśne – nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzętamogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz): nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo: nie dotyczy.

Dostępne opakowania: 0,02 kg, 0,04 kg, 0,10 kg
Okres ważności: 2 lata