Alliacine 400 EC

Alliacine 400 EC jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowanym doglebowo i nalistnie, przeznaczonym do zwalczania chwastów dwuliściennych w cebuli z siewu. Środek stosuje się przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Zalety

  • łagodny i selektywny dla rośliny uprawnej
  • idealny komponent do tworzenia mieszanek np: z oksyfluorofenem

Zawartość substancji czynnej

chloroprofam (związek z grupy karbaminianów) – 400 g/l (39,79%)

Sposób działania

Środek pobierany jest przez korzenie chwastów, przemieszcza się w roślinie i hamuje podział komórek. W wyniku tego chwasty wkrótce po wschodach zamierają Najlepiej zabieg wykonać przed wschodami chwastów, najpóźniej w okresie ich wschodów, gdy znajdują się w fazie liścieni.

Uprawa Zalecana
dawka dla
jednorazowego
stosowania
Maksymalna
dawka dla
jednorazowego
zastosowania
Termin stosowania
Cebula z siewu  3-5 l/ha  5 l/ha Od fazy pierwszego do końca fazy czwartego liścia (BBCH 11-14)

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji): nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzętanmogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz): nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo: nie dotyczy.

Dostępne opakowania: 1 l
Okres ważności: 3 lata

UWAGI

Środek Alliacine 400 EC najlepiej stosować jako uzupełnienie innych herbicydów użytych wcześniej (bezpośrednio po siewie lub przed wschodami cebuli) np jednego ze środków zawierających glifosat i zalecanych do odchwaszczania warzyw późno wschodzących. Nie stosować na glebach lekkich o niskiej zawartości próchnicy. Na glebach lżejszych o mniejszej zawartości próchnicy nie przekraczać dawki 4 I/ ha ze względu na istotną obniżkę plonu. Nie stosować w temperaturze powyżej 23°C. Stosować gdy rośli ny cebuli są suche, nie uszkodzone, w dobrej kondycji, gdy szczypior ma dobrze wykształconą warstewkę woskową, najlepiej po 2-3 dniach słonecznych. Środek nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.